Obecní e-noviny na webu: 4/2014

4 / 2014

30. 4. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

dubnové vydání zpravodaje je co do počtu příspěvků skromnější. Kromě obvyklých výčtů novinek v ekonomických programových modulech KEO-W a KEO4 vás patrně zaujmou průběžné informace k našemu řešení problematiky zpracování blížících se voleb do Evropského parlamentu. Upozorňujeme i na rozšíření povinnosti ve věci odevzdávání výkazu P2-04 pro ČSÚ.

V březnových e-novinách jsme vás informovali o možnostech získání dotací v rámci Výzvy č. 22 v IOP 2.1. – Konsolidace a nové služby TC obcí. Na stránce http://www.crr.cz/cs/iop/vyzva-22/ jsou zveřejněny všechny potřebné dokumenty a formuláře včetně aktuálního seznamu způsobilých a nezpůsobilých aktivit projektu. Najdete zde i odpovědi na často kladené dotazy (FAQ).
Příjem žádostí končí 30.6.2014 a pro tuto výzvu je alokováno celkem 250 mil Kč. Žádosti by měly být předkládány přímo oprávněnými žadateli (obcemi) – nikoli poradenskými firmami.

Přeji vám pohodové sváteční květnové dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Výkazy pro Český statistický úřad

Český statistický úřad stanoví, které organizace mají pro různé roky povinnost odeslat výkazy, jako je např. Čtvrtletní výkaz o práci „Práce 2-04“. Nově je povinnost odevzdávat výkaz P2-04 rozšířena i na některé ÚSC. Seznam povinných výkazů ČSÚ pro vaši organizaci zjistíte na webu ČSÚ – Výkazy, sběr dat - Výkazy podle IČO.

Výkazy vytvoříte programem KEO Mzdy, resp. KEO4 Mzdy, výkaz P2-04 je nutné odeslat do 14.7.2014 a výkaz v XML se odesílá na adresu http://isp.mfcr.cz.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.8.148: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.8.148: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.68: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.68: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Volby do evropského parlamentu

Začátkem dubna jsme všem uživatelům modulu Volby v KEO-X rozeslali podrobnou metodiku pro zpracování volebních seznamů pro volby do EP.

V současnosti je vytváření seznamů voličů ve druhé fázi. ...celý článek.

Ing.Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

KEO

Potvrzení pro srážkovou daň

Potvrzení pro srážkovou daň - tato sestava se týká srážkové daně u DPP (Dohody o provedené práce) a v KEO Mzdy ji najdete ve volbě 4. Tisky, 1. Jednotlivé sestavy, Personalistika, F3 vyberete sestavu M013 - Výpis o zdanitelných příjmech, výběr zaměstnance, období, Y - Výpis srážkové daně (DPP), 1. Výpis PDF (rok 2014) srážková: „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.“.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO Mzdy 8.04i

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO Mzdy 8.04i: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na duben

 

Jeden kouzelník pracoval na rekreační lodi a jelikož se publikum měnilo, mohl opakovat tytéž triky pořád dokola. Měl však jeden problém. Kapitánův papoušek viděl ta kouzla už tolikrát, že pochopil, v čem spočívají všechny ty triky, a začal narušovat vystoupení tím, že je prozrazoval. Křičel například:
"Podívejte - to není ten samý klobouk. Pozor - má pod stolem schované květiny. Cha - všechny karty jsou esa."
Kouzelník zuřil, ale nemohl proti tomu nic dělat, protože papoušek patřil kapitánovi. Jednou však došlo k nehodě a loď se potopila. Kouzelník se zachránil na kusu prkna, ale zjistil, že spolu s ním pluje na prkně i papoušek. Dívali se jeden na druhého, ale nepromluvili spolu ani slovo. Přešly tak tři dny a čtvrtého dne papoušek jako první promluvil:
"No dobrá - vzdávám to. Na tohle fakt nepřijdu. Kam jsi tu loď schoval?"

 

Manžel přijde ráno domů, a hned ve dveřích dostane ránu válečkem mezi oči. Když se probere z bezvědomí, manželka se mu omlouvá:
"Promiň, já jsem zapomněla, že jsi měl noční."