Obecní e-noviny na webu: 3/2014

3 / 2014

31. 3. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v sekci Legislativa najdete články k letošním novinkám ve výkazech. Aktuální verze našich produktů obsahují aktualizované výkazy Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty (PDF i XML) a Přílohu. Hodně změn je i ve zpracování a výkazu pro ty, kdo odevzdávají Pomocný analytický přehled (PAP).

Ve výkazu Příloha (někdy označovaném jako Příloha č. 5) jsou nové části K., L. a N. Do části N. se uvádí přepočtený stav pracovníků. Potřebné informace najdete v naší metodice.

Určitě nepřehlédněte ani metodiky v článku Změny v analytickém členění u účtů 521 a 790 u obcí a svazků obcí pro rok 2014.

Pokud občas někomu vyplácíte odměny ve formě autorských honorářů, musíte tak činit v souladu s novými pravidly, které se od letošního roku výrazně liší od předchozí praxe.

Protože se rychle blíží květnové volby do EP, začínáme vás informovat o připravovaných změnách v modulu KEO-X Volby. V metodickém pokynu najdete doporučení, jak bude možno k adresám načítat volební okrsky z RÚIAN.

Pro školy jsme připravili metodiku k postupu sestavení výkazu P1-04.

Dáváme na vědomí informace o možnosti získání dotací v rámci Výzvy č. 22 v Integrovaném operačním programu.

S přáním veselého apríla vám posíláme březnový zpravodaj 1. dubna.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Účetnictví - Výkaz Příloha

V souvislosti s legislativní úpravou vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly provedeny pro rok 2014 úpravy Přílohy.:

  • změna části A.4. – podrozvahové účty (změny v souvislosti s novou směrnou účtovou osnovou,
  • úpravy v naplnění části A.5.,
  • zrušena část K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji,
  • nová část K. Doplňující informace k poskytnutým garancím,
  • nová část L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru,
  • Po naplnění částí výkazu Příloha klikněte na Vytvořit výkaz. Výkaz se vytvoří v PDF i XML.
  • Rozšíření o novou část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“, k níž existuje samostatný popis.

Metodiku naplnění výkazu Příloha najdete: Popis naplnění Přílohy.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Rozšíření Přílohy o novou část N.

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“ u obcí a svazků obcí v roce 2014

Od 1. 1. 2014 byla rozšířena Příloha o novou část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“. Týká se pouze obcí a svazků obcí. V této souvislosti bylo změněno analytické členění u účtu 521 a zaveden účet 790 pro možnost vykazování přepočtených stavů pracovníků.

Popis najdete v metodice: Příloha - popis nové části N.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Změny v analytickém členění při zaúčtování mezd u účtů 521 a 790 u obcí a svazků obcí pro rok 2014

V metodikách byla zveřejněna směrná účtová osnovy s analytickými účty a popis změn v zaúčtování mezd. Úpravy jsou v textu označeny.

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Změny v zaúčtování mezd pro obce a svazky obcí v roce 2014

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Autorské honoráře – daně a pojištění od 1. 1. 2014

S účinností od 1. 1. 2014 se mění daňová pravidla pro plátce a příjemce autorských honorářů ze zdrojů na území ČR (zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.). Uvedeným opatřením se mění mimo jiné zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Výklad obsahuje také informace týkající se sociálního a zdravotního pojištění. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.8.141: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Odesílání dat na krajský úřad

Některé kraje vyžadují zasílat kromě výkazů i účetní zápisy (obraty), počáteční stavy a rozpočet. Každý kraj má svá specifika a různé požadavky. Někde uživatelé posílají na kraj obraty za leden + únor dohromady, někde každý měsíc zvlášť a někde až celé čtvrtletí.

Existují tři formáty pro zasílání dat na krajský úřad:

Formát 56Dg – nejstarší a stále používaný formát, kde je nástroj na 2 místa a není určen pro organizace zpracovávající PAP.

Formát 56Eg – nástroj je na 2 místa a je určen pro organizace zpracovávající PAP (některé kraje vyžadují tento formát i pro „nePAPaře“).

Formát 56Gg – nový formát platný od roku 2014, nástroj je na 3 místa a budou jej používat všechny organizace bez ohledu na PAP.

Jaký formát použít?

Dle informací z krajských úřadů umí zpracovat všechny typy formátů. V aktuální verzi programu KEO-W (1.8.103)  doporučujeme použít formáty 56Dg, resp. 56Eg (a pokud byste v novém roce zaúčtovali trojmístný nástroj, kraj si umí doplnit). Do následující verze (v polovině března), plánujeme úpravu, která umožní odesílat i formát 56Gg. 

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.8.123: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.65: ...celý článek.

Připravujeme verzi KEO4 Mzdy, kde budou sestavy s přepočteným stavem pracovníků pro naplnění části N. výkazu Příloha a výkaz P1-04 pro školy.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.65: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Volební okrsky - jaké se chystají změny?

Chtěli bychom vás informovat o chystaných změnách v modulu Volby, které souvisejí s vedením volebních okrsků v RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Informace jsme zpracovali do metodiky: Volební okrsky v programu KEO-X Volby.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

KEO

KEO Mzdy 8.04g

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO Mzdy 8.04g: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Výkaz pro školy "P1-04" v programu KEO Mzdy 8.04g

Statistický výkaz P1-04 je povinné statistické hlášení, které školská zařízení podávají ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělání) http://www.uiv.cz. Výkaz za třetí čtvrtletí je nutno podat na ÚIV do termínu určeném ÚIV.

Připravili jsme pro vás metodiku k postupu sestavení výkazu: Výkaz pro školy „P1-04“

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO Mzdy – máte správné číselníky?

Občas řešíme chybné stavy v KEO Mzdy a zjistili jsme, že někteří stále nepřevzali naše distribuční číselníky a parametry. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO Majetek 8.05

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO Majetek 8.05: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

OSTATNÍ

Výzva č. 22 v Integrovaném operačním programu

V únoru 2014 byla vyhlášena Výzva č. 22 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 2.1, nazvaná "Konsolidace IT a nové služby TC obcí". Výzva je zaměřena na konsolidaci IT a rozvoj služeb a zvýšení bezpečnosti technologických center obcí s rozšířenou působností. Oprávněnými žadateli jsou obce. Příjem žádostí bude probíhat do 30. června 2014, a to na příslušných pobočkách CRR ČR. Financování projektů pak musí být ukončeno do listopadu 2015. Potřebné vstupní informace najdete na této adrese. K výzvě byl zveřejněn informační materiál s názvem Rádce k „Výzvě č.22“, kde je dobře popsáno, kdo, na co a jakým způsobem může předkládat projekty. Díky parametrům výzvy asi bude pro většinu našich zákazníků z řad malých obcí nereálné vhodné projekty připravit a realizovat, ale chtěli jsme, abyste o této šanci alespoň věděli.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na březen

 

Baví se dva lékaři:
"Ty, kolego, co myslíš, jsou ústřice zdravé?"
"Já nevím, asi jo, ještě jsem žádnou neléčil."

 

Trumfují se tři rybáři, jaký úlovek kdo o víkendu chytil.
První: "Pánové, já chytil 5ti kilového kapra."
Druhý: "Pche, to je toho, já vytáhl 8mi kilového candáta."
Tretí: "To nic není, já jsem pokořil 20ti kilového sumce."
A první na to říká: "Že já debil vždycky začínám první."