Obecní e-noviny na webu: 2/2014

2 / 2014

19. 2. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

 

 

 

 

Vážení zákazníci,

i v únorovém zpravodaji vám předkládáme poměrně solidní porci užitečných informací. V přehledných dokumentech najdete soupisy legislativních změn pro rok 2014 – jak pro účetnictví a DPH, tak metodické materiály pro mzdovou problematiku.

Postupně vám zveřejňujeme informace o výkazech pro rok 2014. Je zřejmé, že jejich definitivní podoba bude k dispozici v průběhu března (i k nim teprve budou zveřejněny některé potřebné závazné podklady).

Co se týká roční uzávěrky v programovém modulu Majetek (týká se KEO i KEO4), je třeba mít ještě chvíli trpělivost. Analytické práce i vlastní programové úpravy v důsledku legislativních změn jsou náročné.

Pro ty z vás, kteří jste povinni odevzdávat výkazy PAP, uvádíme potřebné informace hned ve třech příspěvcích.

Z minulého úvodníku si dovolím zopakovat e-mailovou adresu pro příjem vašich dotazů:

podpora@alis.cz.

Na naše jiné e-mailové adresy, prosím, své dotazy neposílejte - díky.

Společně s vámi se těším na posledních pár dní velmi úspěšného působení našich olympioniků v Soči.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Účetnictví - změny legislativy od 1. 1. 2014

Zveřejnili jsme přehled změn legislativy - viz tyto metodiky:
Změny legislativy od 1. 1. 2014.
Změny legislativy od 1. 1. 2014 - DPH.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro rok 2014

V metodikách byly zveřejněny směrné účtové osnovy pro rok 2014. Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy uveden v závorce. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Změny v zaúčtování mezd v systému KEO-Mzdy v roce 2014

V souvislosti se změnami v legislativě došlo k úpravě zaúčtování mezd. Nová směrná účtová osnova obsahuje samostatné účty pro zdravotní pojištění a důchodové spoření. Dále byla rozšířena Příloha č. 5 o novou část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“. Z toho vyplynuly požadavky na podrobnější analytické členění u účtu 521.

V metodikách byl zveřejněn popis změn účtování mezd pro:
- obce a svazky obcí
- příspěvkové organizace.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Finanční zpravodaj č. 2/2014

Upozorňujeme na nové číslo Finančního zpravodaje:
...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Srážková / zálohová daň nejen u zastupitelů

Od 1. 1. 2014 jsou nově nastaveny podmínky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Srážková daň se uplatní pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč v případě, že zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše Prohlášení k dani.

Ve všech ostatních případech se uplatní zálohová daň.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.8.103: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Výkaz "Schvalování účetní závěrky"

Nový výkaz Schvalování účetní závěrky je k dispozici ve verzi KEO-W Účetnictví 1.8.93. V letošním roce se odesílají informace o závěrce roku 2012. Pro tento výkaz nejsou potřebná žádná účetní data! Všechny informace vyplníte ve formuláři. Proto nevadí, pokud pracujete v KEO-W krátce a účetní data roku 2012 máte v jiném programu.

Jitka Králová

.. nahoru.

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro rok 2014

Ve verzi KEO-W Účetnictví 1.8.103 budou upraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty dle legislativy pro rok 2014. Úprava se týká zatím pouze tvaru PDF. Data ve formátu XML budou upraveny po zveřejnění nových XSD schémat.

Při prvním spuštění výkazů roku 2014 provede program nápočet minulého období automaticky.

POZOR! Pokud jste spustili vyvoření výkazů roku 2014 již na starší verzi KEO-W Účetnictví, musíte zaškrtnout přepočet minulého období, aby se do minulého období promítly nové změny roku 2014. Nejdříve je potřeba vytvořit, včetně zaškrtnutí minulého období, Výkaz zisku a ztráty a pak stejným způsobem vytvořit i Rozvahu.

Jitka Králová

.. nahoru.

PAP v roce 2014

Protože nebyl dokončen legislativní proces u konsolidační vyhlášky, ale vyhláška č.383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) je platná, je na uživateli, zda bude vyplňovat údaje týkající se konsolidace (IČ v P20,P21,P22).

Doporučujeme konzultovat s nadřízeným orgánem (krajem). ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Vnitrovýkazové vazby PAP výkazů v roce 2014

Již od prosince roku 2013 byly přidány do zpracování výkazu PAP nové kontrolní vazby při zařazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které používají syntetické účty účtové skupiny 04. Kontroly na tyto vazby byly zařazeny i do kontrol v KEO-W Účetnictví. Kontroly probíhají před sestavením výkazu. Chybné vazby je nutno opravit v pořízených PAP informacích. ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Uvádění identifikátoru veřejné zakázky v PAP výkazech

Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná zakázka (VZ) může být zároveň evidována ve dvou i více systémech, je třeba uvádět do evidence PAP údajů pouze jeden identifikátor. Pokud tedy bude mít veřejná zakázka více identifikátorů, bude uváděno POUZE JEDNO ČÍSLO (identifikátor VZ), a to v následujícím pořadí:

  • Prioritně uvádět evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek.
  • Není-li VZ evidována ve Věstníku veřejných zakázek, uvádí se identifikátor (systémové číslo) VZ na elektronickém tržišti veřejné správy.
  • Není-li VZ evidována ani na elektronické tržišti uvádí se identifikátor na profilu zadavatele.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.62: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.62: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO

KEO Mzdy 8.04d

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO Mzdy 8.04d: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO Mzdy - návrat o měsíc zpět

Upozornění na rizika spojená se změnou období v programu KEO Mzdy.
Na verzích KEO Mzdy 8.04 a vyšších se nelze vrátit do období před 1.2014 - z důvodu změny zpracování nelze návrat zpět použít, protože předchozí období by se nespočítalo správně.

Na verzích KEO Mzdy 8.03h a nižších zase nelze zpracovávat období 2014.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Roční uzávěrka v Majetku

V programu Majetek (KEO i KEO4) je v současné verzi zablokovaná roční uzávěrka vzhledem k nutným úpravám programu v návaznosti na změny legislativy. Na změnách intenzivně pracujeme, programy aktualizované pro rok 2014 bychom chtěli zveřejnit v polovině března. S roční uzávěrkou a provedením čtvrtletních odpisů prosím vyčkejte na aktualizovanou verzi.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Baví se dva kamarádi:
"Člověče, já vždycky, když se rozčilím, tak mi zčervená huba."
"To já mám zase červenou hubu vždycky, když se rozčilí moje manželka!"

 

Muž nadává mladíkovi:
"Slíbil jste mi, že mou dceru přivedete domů před půlnocí! A teď už jsou tři hodiny ráno, a navíc to ani není moje dcera!"