Obecní e-noviny na webu: 9/2013

9 / 2013

26. 9. 2013

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po dvouměsíční přestávce vydáváme další číslo e-novin. U příležitosti zveřejnění verze KEO-W 1.8.2 byly opět zveřejněny hlavní novinky programových modulů Účetnictví, Poplatky a příjmové agendy a Sklady.

Na stránkách MFČR v aplikaci UFIS jsou k dispozici informativní a monitorující ukazatele jednotlivých obcí za minulý rok.

Na několika praktických příkladech je znázorněno, jak v modulu KEO-Mzdy prakticky řešit problematiku doplatku do minimální a zaručené mzdy od 1.8.2013.

Do voleb zbývá už jen necelý měsíc. I naše příslušné softwarové moduly řady KEO-X prošly podstatnou inovací a právě v těchto dnech byly uvolněny prostřednictvím aktualizací do rutinního používání. Pro zpracování říjnových voleb do PS jsou k dispozici také písemné pokyny, jak správně postupovat.

Hezké podzimní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.05
Mzdy8.03e
Majetek8.02
Poplatky8.02

ÚČETNICTVÍ

Novinky ve verzích KEO-W

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.8.2. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo aplikaci ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací a zajišťují zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě počínaje rokem 2010.

Od 17.9.2013 jsou v aplikaci ÚFIS - Monitoring hospodaření obcí k dispozici výstupy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí za uplynulé účetní období roku 2012.

Odkaz na stránky UFIS: http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

Dne 11. září 2013 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci týkající se dalšího odkladu případné aplikace ručení za DPH v případě platby na jiné, než zveřejněné účty. Správce daně nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne do 31. prosince 2013.

Informaci GFŘ naleznete na stránkách Finanční správy.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

MZDY

Jak na doplatek do minimální a zaručené mzdy od 1. 8. 2013

Přečtěte si příklady k doplatku do minimální a zaručené mzdy od 1. 8. 2013:
Jak na doplatek do minimální a zaručené mzdy od 1. 8. 2013.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 3/2013

OBSAH:

  1. Doporučení ministra financí orgánům obcí.
  2. Stanoviska k nejčastějším dotazům ve věci novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (zákon č. 501/2012 Sb.).

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (202 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-X

Adresní údaje v Evidenci obyvatel KEO-X

Evidence obyvatel KEO-X používá adresní údaje tak, jak jsou uvedeny v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Program neumožňuje zapsat adresu, která neexistuje v tomto základním registru. Stávající adresní údaje v kartách obyvatel lze zkontrolovat pomocí tlačítka Akce – Kontrola adresních kódů. Pokud jsou nalezeny nesprávné adresy (bez kódu z RÚIAN), jsou karty s těmito adresami zobrazeny v tabulce a je třeba je v detailu opravit. Pomocí tlačítka Smazat se smaže stávající adresa. Název obce se dosadí podle základních parametrů a uživatel začne psát adresu od údaje číslo domovní. Po jeho zapsání se zobrazí seznam všech čísel popisných i evidenčních, které zapsanou číslici obsahují, z něj se vybere správná adresa. Pokud je zapsané číslo v rámci obce jedinečné, dosadí se adresa automaticky.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 budou uživatelé systému KEO-X připravovat na zaktualizovaném modulu Volby. Aktualizace bude zveřejněna ve čtvrtek 26. 9.

Pokud máte ve staré verzi již založené volební okrsky a volební seznamy, budou do nové verze převedeny (pokud bude aktualizace voleb na verzi 3.00 provedena do 22.10.).

V souvislosti s jarním děním kolem volebních okrsků (nutnost plošného definování okrsků), bude program pro volby důsledně využívat adresní místa uvedená v Registru územní identifikace adres a nemovitostí. Ve většině obcí přibudou v programu nezařazená adresní místa ve volebních okrscích. Nově se budou muset zařadit i adresy, na kterých není přihlášen k TP žádný volič.

Propisování změn mezi moduly Evidence obyvatel a Volby bude nyní automatizováno.

Souběžně s aktualizací KEO-X budou zveřejněny i pokyny, jak v modulu Volby říjnové volby do PS zpracovat.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Aktualizace

KEO4

Aktualizace systému KEO4 probíhají pravidelně a plně automaticky každý týden. Nyní je aktuální verze KEO4 1.0.52.

Novinky jednotlivých verzí vždy najdete zde, případně klikněte přímo v programu na logo KEO4, menu Novinky.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.03e

Reinstalace verzí

8.03, 8.03a, 8.03b, 8.03c, 8.03d

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

KEO Mzdy 8.03e, vytvořena dne 24.09.2013

  • Do sestavy M950 doplněna informace o výši DS (důchodového spoření) z pojistného.
  • Doplněna kontrola omezení použitelných kódů pro doplatek minimální mzdy.
  • Do sestavy M501 doplněn údaj "z toho DS" (sestava je označena M501A).
  • Upraveny sestavy M540, M540a a M572 s ohledem na sociální pojištění pro DS.
Stáhnout

Internetovou aktualizaci si stáhněte zde: A130924MZ._ak a postupujte dle zobrazeného návodu.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na září

 

Dohadují se Francouz, Angličan a Čech o národnosti Adama:
Francouz:
"Musel to být Francouz, protože jedině Francouze napadne taková móda, jako je fíkový list."
Angličan:
"O původu gentlemana, který kvůli ženě obětuje své žebro, nemůže být přece pochyb."
Čech na to řekne:
"Ten, kdo dokáže jíst kyselá jablka, chodit s holým zadkem a myslet si, že je v ráji, může být jedině Čech."

 

U optika:
"Pane doktore, můžete mi pomoci? Od té doby, co jsem se oženil, nevidím vůbec žádné peníze!"