Obecní e-noviny na webu: 6/2013

6 / 2013

27. 6. 2013

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v rozsahem skromnějším červnovém vydání zpravodaje vám předkládáme výčty novinek v jednotlivých produktových řadách. Těm uživatelům, kteří ještě zpracovávají modul Účetnictví v původním systému KEO, je určena informace o internetové aktualizaci na verzi 8.05.

Zvlášť upozorňujeme na avizovanou nepravidelnou nedostupnost internetových aplikací Ministerstva financí a Finanční správy ve dnech 4. – 8.7.2013.

Pokud si dopřejete letní dovolenou, pohodově si ji užijte.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.05
Mzdy8.03
Majetek8.02
Poplatky8.02

ÚČETNICTVÍ

Novinky v KEO-W

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.7.161. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Internetová aktualizace KEO-Účetnictví verze 8.05

Nová distribuční verze KEO Účetnictví 8.05 je určena všem uživatelům. Důvodem distribuce jsou hlavně metodické změny při zpracování výkazu PŘÍLOHA, výkazu PAP a reorganizace webových stránek MF ČR, na které se systém KEO odkazuje. Metodické informace byly zveřejněny v e-novinách za měsíc květen 2013. Jsou též k dispozici v metodikách na našich webových stránkách.

Při prvním spuštění KEO Účetnictví probíhá u všech uživatelů i kontrola správnosti (na modulo) údajů IČO a DIČ v adresáři obchodních partnerů. Důvodem je správnost těchto údajů pro případnou kontrolu spolehlivosti plátců DPH. Výsledkem kontroly je pouze upozornění na problematické údaje. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Plánovaná nedostupnost všech aplikací MF a Finanční správy

Avízo - plánovaná nedostupnost všech aplikací MF a Finanční správy - 4.7.2013 18:00 do 8.7.2013 6:00 (internet MF a GFŘ)

Ve dnech 4. července 2013 od 18:00 do 8. července 2013 06:00 bude z technických důvodů docházet k nepravidelným výpadkům spojení a nedostupnosti všech aplikací Ministerstva financí a Finanční správy dostupných ve veřejném internetu, všechny internetové stránky končící mfcr.cz. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

Máte v úmyslu přejít k jiné zdravotní pojišťovně? Máte možnost pouze do konce června 2013.

Pokud se chystáte změnit zdravotní pojišťovnu, máte nejvyšší čas. Termín je totiž do konce června. Podle novely zákona 48/1997 Sb. můžeme změnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1. lednu následujícího roku. Přihláška ale musí být podána nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou zdravotní pojišťovny.

Pokud se chcete pojistit u nově vybrané zdravotní pojišťovny od r. 2014, musíte přihlášku podat nejpozději do 30. června letošního roku. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Aktualizace

KEO4 - zajímavé novinky posledních verzí

Uvádíme některé zajímavé novinky posledních verzí KEO4 Mzdy a Majetek. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Účetnictví verze 8.05

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.01, 8.01a, 8.01b, 8.02, 8.03, 8.04

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

Článek

Stáhnout

Internetovou aktualizaci si stáhněte zde: A130601SA._ak a postupujte dle zobrazeného návodu.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.03

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.00c, 8.00d, 8.01, 8.01a, 8.02, 8.02a, 8.02b, 8.02c, 8.02d, 8.02e, 8.02f, 8.02g, 8.02h

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

KEO Mzdy 8.03, vytvořena dne 26.06.2013

  • Roční zúčtování daně upraveno tak, aby bylo možné zadat příjem v milionech Kč.
    (Dojde ke změně deklarace souboru mzdového vyrovnání).
  • Doplněn název zaměstnavatele u výplatní pásky č.4.
  • Na sestavu M501 doplněna informace o přeplatku daně z RZD.
  • Upraveny sestavy M039, M039S, M069, M069S a příkaz k úhradě.
  • Při zpracování sestavy M420 po exportu na disketu je možný tisk do PDF.
  • Upraveno zadávání datumů zaúčtování mezd u těch, kdo přešli na KEO-W nebo nemají naše Účetnictví.
  • Upraveno sestavení výkazu UMP4-01 - evidenční počet zaměstnanců.
Stáhnout

Internetovou aktualizaci si stáhněte zde: A130626MZ._ak a postupujte dle zobrazeného návodu.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Poplatky verze 8.02

Reinstalace verzí

8.00, 8.01

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
  • Oprava Generace nových poplatků z původních (Doplňující programy) - nasazení přepínačů.
Stáhnout

Internetovou aktualizaci si stáhněte zde: A130605DP._ak a postupujte dle zobrazeného návodu.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na červen

 

Lord Henry sedí ve svém pokoji, hledí zamyšleně do plápolajícího krbu a popíjí svou obvyklou sklenku whisky. Venku sněží a on čeká, až přijede jeho manželka s tchyní.
Po chvíli vstoupí do pokoje sluha a říká:
"Pane, zaslechl jsem rolničky. Přijely saně."
"Obě?"

 

Ptá se otec svého osmiletého syna:
"Co to bylo za kluka, co jsi s ním šel do školy?"
"To je spolužák, syn generála."
"Panečku - z toho si vezmi příklad, tak malý a už syn generála!"