Obecní e-noviny na webu: 6/2012

6 / 2012

28. 6. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

tak před sebou máme další „velký třesk“. Za pár dní se přesvědčíme o kvalitě funkcionalit ISZR v ostrém provozu. V testovacím režimu jsme se snažili udělat maximum pro to, abychom vám v komunikaci s ISZR co nejvíce pomohli. Problémem je to, že dostupná testovací data byla neúplná a ne všechny funkcionality bylo možno odzkoušet. Proto vám slibujeme další postupné zdokonalování a integraci s našimi programovými moduly na základě praktických uživatelských zkušeností. Věříme, že jste přivítali to, že naši stávající uživatelé příslušných agend systému KEO-X získávají software pro komunikaci s ISZR bezplatně.

Uživatele programového modulu Vidimace a legalizace KEO-X upozorňujeme na to, jak postupovat na přelomu června/července v souvislosti se změnou šablon „štítků“ a „doložek“ v důsledku legislativních změn k 1.7.2012.

Aktualizace účetních modulů KEO i KEO-W obsahují zdokonalenou podporu pro PAP (a účetnictví KEO-W i řadu dalších významných novinek a úprav).

Pro uživatele programu KEO-ISP je k dispozici nová verze 3.04 v podobě internetové aktualizace.

Přeji vám pohodově prožité dovolené a hezké léto.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví7.95c
Mzdy7.92c
Majetek7.92c
Poplatky7.91a

ÚČETNICTVÍ

Prodloužení pilotního provozu kontroly výkazu PAP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), že vzhledem k pozitivnímu přístupu velkého počtu ÚJ, jejich zapojení do Pilotního provozu PAP a k přijatým žádostem na prodloužení Pilotního provozu PAP, je termín ukončení tohoto Pilotního provozu posunut na 8.7.2012.

Po tomto datu nebude možno již výkaz PAP s datem k 31.3.2012 zasílat.

Ostatní parametry Pilotního provozu zveřejněné v Informaci Kompetenčního centra ze dne 6.6.2012 Odkaz na Portál Státní pokladny zůstávají v platnosti.

Účetním jednotkám a jejich SW dodavatelům je takto umožněno využít tohoto prodloužení Pilotního provozu pro dostatečné otestování připravované podoby výkazu PAP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

Dohody s nepravidelnou pracovní dobou

Novou metodiku ohledně DPP a DPČ s nepravidelnou pracovní dobou při zadání DPN a ŘD - nutnost vytvoření kalendáře - najdete zde.
Jedná se o časté dotazy.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Internetová aktualizace KEO-ISP 3.04

Zveřejňujeme novou internetovou aktualizaci KEO-ISP 3.04. Tato aktualizace obsahuje nový číselník zaměstnání, platný pro rok 2012 a je určena všem uživatelům, kteří zpracovávají KEO Mzdy na verzi 7.90 a vyšší. Součástí této verze jsou i nové tarifní tabulky pro školy. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Zprávy Ministerstva financí ČR 3/2012

OBSAH:

 1. Ke změnám u regulovaného nájemného z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce od 1. 1. 2012 (výměr MF č. 01/2012).
 2. Zdanění ošatného.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.6.0

Byla zveřejněna nová verze KEO-W 1.6.0. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Napojení KEO-X na Informační systém základních registrů

Zveřejnili jsme aktualizaci, která umožní oprávněným uživatelům KEO-X ověřovat referenční údaje v základních registrech přímo ze systému. Podmínky, které musí úřad splňovat, jsou následující (viz tento článek).

 • Registrace příslušnosti k agendám v Registru práv a povinností.
 • Přihlášení KEO-X do IS o ISVS.
 • Certifikát pro připojení AIS do ISZR.

Pokud splňuje úřad vyjmenované podmínky, může požádat svého obchodního zástupce nebo naši horkou linku KEO-X o přidělení příslušného práva jednotlivým uživatelům v oprávněných agendách. Předpokladem je jednoznačné definování oprávnění konkrétního úředníka při výkonu jeho působnosti v agendě. Další verze s integrací do jednotlivých modulů KEO-X a KEO-W budou následovat po ověření funkčnosti stávajícího modulu ZR v prostředí „ostrého“ provozu.

Ing. Luděk Galbavý

.. nahoru.

Prohlášení o testování KEO-X v testovacím prostředí Základních registrů

Agendový informační systém KEO-X byl testován ve spolupráci s Městem Kamenický Šenov v době od 23. 4. 2012. Tento informační systém byl testován pro nasazení do produkčního prostředí v rozsahu, který umožňují testovací data a testovací prostředí ISZR.

Funkčnost bude dále doplňována a zdokonalována podle postupně zveřejňovaných informací a funkcionalit ISZR i praktických uživatelských zkušeností s používáním Základních registrů.

Ing. Luděk Galbavý

.. nahoru.

Nové šablony pro vidimační štítky a doložky

Aktualizací (číslo 120 636) byly dodány uživatelům modulu Vidimace a legalizace šablony „štítků“ a „doložek“ odpovídající legislativním změnám platným od 1. 7. 2012. Do pátku 30. 6. používejte stávající šablony. Po 1. 7. 2012 je nutné šablony ručně změnit.

Můžete to provést dvěma způsoby. Podrobný popis je uveden v této metodice.

Ing. Štefan Halža

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-účetnictví verze 7.95c

Reinstalace verzí

7.90, 7.91, 7.91a, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.93, 7.93a, 7.94, 7.94a, 7.94b, 7.94c, 7.95, 7.95a, 7.95b

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

Provedené změny

 • Rozšířeny kontroly PAP údajů dle posledních zkušeností z praxe pilotního provozu.
 • Doplněna možnost hromadných oprav údajů PAP.

Doporučení

 1. Čtěte „Novinky“ v systému KEO-Účetnictví,
 2. Pilotní provoz PAP výkazů - více informací na serveru MF ČR

Stáhnout

A120617SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 7.92c

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.90d, 7.90e, 7.90f, 7.90g, 7.90h, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d, 7.91e, 7.91f, 7.91g, 7.91h, 7.91i, 7.91j, 7.92, 7.92a, 7.92b

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Upraven číselník DIS3MZ07 a CIS3MZ07 - sestavy M420. Chybný číselník se omylem dostal do verze 7.92b.
 • Ve volbě: 2.3., 2.6., 2.6., 2.7. a 2.8. jsou doplněny možnosti pomocí F5. V zobrazeném menu je přidaná volba N.(Neaktivní zaměstnanci). Zde je možno ovlivnit například stálé MS i u ukončených zaměstnanců, je-li to třeba.
 • Zobrazeny názvy souborů xis3mz24 a xis3mz25 podle skutečného jména na disku.
 • Upraven název sestavy v menu na M424.
 • Doplněna konverze komunikačního souboru P1-04 do kódování UTF-8.
 • Umožněna změna příjmení dětí při pořizování dítěte k zaměstnanci. Děti se ne vždy jmenují po rodičích.
 • Upravena podmínka u sestavy M612 (M612C). Vystoupí i MS, u kterých jsou vyplněny jen dny (například pro evidenci studijního volna).
Stáhnout

A120604MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-ISP 3.04

Termíny pro zpracování

Sběr dat do ISP proběhne od 1.7.2012 do 5.8.2012. Sbírat se budou data za 1. pololetí roku 2012.

Popis změn
 • Sběr dat za rok 2012.
 • Nový číselník zaměstnání platný pro rok 2012.
 • Nové tarifní tabulky pro školy.
Stáhnout

A120626ISP._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na červen

 

Na policejní stanici vrazila vyděšená žena.
"Prosím vás, ztratil se mi manžel, musíte mi ho pomoci najít."
Policista vloží papír do psacího stroje a povídá:
"Dobře, tak mi ho popište."
"No, měří asi 150 cm, váží 95 kg, má pleš, falešné zuby, pořád se mu něco nelíbí, na všechno nadává ... A víte co? Nechte to být."

 

Ptá se kamarád kamaráda:
„Tak co jsi dostal k těm svým padesátým narozeninám od manželky?“
"Pojď se podívat k oknu. Vidíš támhle to nádherně modré BMW?"
"Hm, to teda koukám – to je fakt super."
"Tak přesně v takové barvě jsem dostal teplákovou soupravu."