ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
1. 9. 2022

KEO4 1.10.3 – Evidence obyvatel

Byla vydána reedice verze 1.10.3 (1. 9. 2022), která obsahuje:

  • Možnost prázdného výtisku "Výpisu z dodatku stálého seznamu voličů". V některých krajských metodikách byla zmíněna možnost zapsat do výpisu z dodatku stálého seznamu voličů i ty občany EU, kteří sice v dodatku stálého seznamu nefigurují, ale u voleb prokážou, že mají právo hlasovat (občanství EU, věk nad 18 let a bydliště v daném volebním okrsku). Pokud tedy v daném volebním okrsku není žádný volič zapsaný v dodatku stálého seznamu voličů, je možné vytisknout i prázdný výtisk výpisu pro případ, že by došlo k dodatečnému zápisu voliče - občana EU.
  • Nový číselník "Volební okrsky", ve kterém je možno blíže specifikovat volební místnosti pro jednotlivé volební okrsky (např. adresu volební místnosti). Volební místnost je následně možno přidat do šablon pro tisk štítků a obálek z doručovacích obvodů. Název vstupního pole i postup pro úpravu šablon naleznete v dokumentaci.
  • Úpravu načítání cizinců, zařazených do dodatku stálého seznamu voličů, do tisků z doručovacích obvodů (doručovací seznamy, štítky, obálky).