ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Metodiky — Účetnictví

Legislativa
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Platná legislativa

1.9.2013

Výkazy
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Monitoring hospodaření obcí (Dluhová služba)

21.2.2020

Příloha 2018 - popis naplňování

30.7.2018

Roční výkaz Pomocný analytický přehled (rozšířený PAP)

22.5.2017

Roční výkaz Pomocný konsolidační přehled (PKP)

22.5.2017

Pomocný konsolidační záznam (PKZ)

22.5.2017

Výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

4.12.2015

Výkaz zisku a ztráty podnikatelů

1.9.2013

Výkaz rozvaha podnikatelů

1.9.2013

Ostatní účetní metodiky
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě

23.4.2021

Roční účetní uzávěrka roku 2020 v KEO-W

4.1.2021

Roční účetní uzávěrka roku 2020 v KEO4

4.1.2021

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

PLATNÉ

2.7.2020

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

PLATNÉ

2.7.2020

Zálohy a vyúčtování v KEO-W - Příjmové agendy (změna sazby DPH)

13.5.2020

Export výkazů u MS Office 2016 a vyšší v KEO-W Účetnictví

7.1.2019

Saldokonto v KEO-W Účetnictví

22.11.2018

Inventarizace 2018 - změny v KEO-W Účetnictví

12.11.2018

Pokladna - režim oddělených pokladen

16.1.2017

Zrušení účtu 790

22.4.2015

Účtování na podrozvahových účtech

22.4.2015

Rozpočet
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Pořízení rozpočtu se závaznými ukazateli v KEO4 a KEO-W Účetnictví

Nové

28.11.2019

Úprava nových závazných ukazatelů v KEO4 Účetnictví

22.11.2018

Úprava nových závazných ukazatelů v KEO-W Účetnictví

15.11.2018

Rozpočet - závazné ukazatele v programu KEO-W Účetnictví

29.11.2017