ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

31. 5. 2023

Elektronické inventury - nová mobilní aplikace

K programu KEO4 Majetek nabízíme aplikaci pro mobilní zařízení se systémem Android, pomocí níž můžete pohodlně provádět elektronické inventury.  Nyní je v obchodu Google Play zveřejněna nová verze této aplikace (hledejte "KEO4"), která nově kromě čtení QR kódů umí i čárové kódy. 

30. 5. 2023

Konec podpory KEO4 pro 32 bitové operační systémy

S půlročním předstihem jsme přidali do KEO4 kontrolu pro zastaralé 32 bitové operační systémy Windows. Těm, kteří používají informační systém KEO4 na těchto systémech, nyní program hlásí upozornění, že ke dni 31. 10. 2023 ukončíme podporu pro 32 bitové operační systémy, a že po tomto datu již nebude možné KEO4 na tomto systému spustit.

Komu se hláška zobrazuje, má půl roku na to přeinstalovat operační systém Windows (resp. vyměnit celý počítač) na 64 bitovou verzi.

Pro více informací můžete kontaktovat našeho obchodního zástupce nebo naši technickou podporu.

20. 4. 2023

Nové termíny školení

Vypsali jsme nové termíny školení našich modulů. Školení budou probíhat ve formě webinářů.

Přihlásit se můžete zde.

13. 4. 2023

Odstávka hostovaných serverů

Večer v sobotu 15. 4. 2023 od 18:00 do 18:30 dojde k plánované odstávce KEO4 za účelem výměny certifikátu.

Děkujeme za pochopení.

2. 4. 2023

Ceny za služby

Po více než 10 letech jsme přistoupili ke zvýšení cen za služby. Od 1. 4. 2023 bude vzdálená pomoc účtována sazbou 400 Kč/15 min. Další ceny za služby najdete v ceníku. Děkujeme za pochopení.

27. 3. 2023

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

S účinností od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé za vyjmenovaný okruh zaměstnanců (při splnění zákonem stanovených podmínek) uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Výše slevy činí 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je uplatněna. Bližší informace ohledně podmínek poskytnutí slev, povinných ohlašovacích povinností, včetně postupů v programu KEO4 naleznete v této metodice.

27. 3. 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním cizinců s dočasnou ochranou

V nejbližších dnech by měla ve Sbírce zákonů vyjít novela zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Na základě této novely by měly s účinností od 1.4.2023 zaměstnavatelé hlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově tak bude povinnost nahlásit nástup zaměstnanců (v pracovním poměru, činných na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti) České správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, jestli u nich vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány tak nově budou i dosud nepojištěné osoby.

27. 3. 2023

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Generální finanční ředitelství vydalo dne 22. 3. 2023 z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.

Ukaž více

3. 2. 2023

Upgrade programu ALIS-PVS, služby PVPOJ23 a OZUSPOJ pro ČSSZ

Letos, po více než třech letech, jsme vydali placený upgrade (ALIS-PVS verze 7.00), který bude zahrnovat nové služby Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (PVPOJ23) a Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ).

AKTUALIZACE: upgrade ALIS-PVS 7.00 a aktualizace KEO4 byly zveřejněny 2. 2. 2023 večer.

Upgrade můžete objednat pomocí tohoto formuláře.