ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

5. 11. 2018

KEO4 1.5.4 – Spisová služba

 • V modulu Administrace v certifikátech je nově možné otestovat podepisování. Budete tak mít jistotu, že byl certifikát v pořádku naimportován.
 • Pokud podepisujete s pomocí kvalifikovaného prostředku (tokenu) a tento prostředek není při podepisování připojen, pak budete vyzváni k jeho vložení, aby mohl být následně soubor podepsán.
5. 11. 2018

KEO4 1.5.4 – Mzdy

 • U exekucí stálých jsme umožnili evidovat si poznámky a přikládat libovolné dokumenty.
 • Ošetřili jsme zaúčtování daňového bonusu, záloh na mzdu, zvýšení daňového základu (auto) a nepeněžních plnění ve variantě pro KEO4 Účetnictví.
 • Do poznámek dokladů pro KEO4 Účetnictví jsme pro jednodušší vyhledávání přidali období z mezd.
31. 10. 2018

KEO-W 1.11.245 - Účetnictví

 • Vydané faktury – upravena kontrola na typ DPH. Pokud je potřeba použít typ daně, který nevstupuje do evidence DPH, tak se použije Typ daně 999. Nelze údaj Typ daně nechat prázdný a ani není správné používat např. typ daně 001.
 • Žluté kontroly - opravena kontrola na prázdný typ daně v souboru DPH.
29. 10. 2018

KEO-W 1.11.244 - Účetnictví

 • Výkaz Příloha – jsou doplněné roční části Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto části jsme zachovali pod záložkami K.1., K.2. a L.. Do sestavy a xml se načtou při tvorbě výkazu za měsíc prosinec.
 • Výkaz PAP a PKP – v měsíci prosinci se objeví nová nabídka Roční kontroly PAP nebo PKP podle toho, který výkaz uživatel vytváří. Pod touto nabídkou proběhnou kontroly na mínusové hodnoty, u PAPu v části X. a u PKP v části III., aby bylo možné zavčas provést opravy.
 • Účetní výkazy podnikatelů - legislativní úpravy pro rok 2018. Vznikl nový parametr pro zadání způsobu vykazování časového rozlišení v rozvaze.

Ukaž více

25. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.3 (25. 10. 2018), která obsahuje:

 • Úpravu výpočtu alikvotní části odměny u pracovního vztahu "Člen komise, který je neuvolněný zastupitel" v případě, že funkce nebyla vykonávána po celý kalendářní měsíc. Stejně jako u pracovních vztahů "Neuvolněný zastupitel" a "Uvolněný zastupitel" je tato část počítána jako násobek 1/30 funkční odměny a počtu kalendářních dní, po které byla v daném měsíci funkce vykonávána.
 • Zjednodušení pracovního postupu v případě, že není uvolněnému zastupiteli při ukončení funkce proplácena dovolená (z důvodu převodu k zaměstnavateli). Na kartě pracovního vztahu typu "Uvolněný zastupitel"  na záložce "Dovolená" přibylo zatržítko "Proplatit po skončení". Implicitně je nastaveno tak, že se zbývající nárok (z aktuálního roku) automaticky proplácí, pokud proplácet nechcete, na kartě pracovního vztahu odškrtněte.
 • Další pracovní postupy v souvislosti se změnami po uplynulých volbách naleznete v metodice Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy v roce 2018.
15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Mzdy

 • Ošetřili jsme rozúčtování srážkové daně mezi jednotlivé pracovní vztahy zaměstnance v případě, že jsou z těchto vztahů různé odvody.
 • Upravili jsme zaúčtování u MS 6950 Odchodné. Odchodné od 1. 1. 2018 nahrazuje stávající odměnu po skončení funkčního období u zastupitelů. Netýká se však členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni do funkcí přede dnem nabití účinnosti novely zákona o obcích tj. do 1. 1. 2018. U odchodného je na rozdíl od odměny po skončení funkčního období v zaúčtování položka 5026.
 • Do sestavy M008 Přehled odpracované doby jsme přidali součtový řádek.

Ukaž více

15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Účetnictví

 • Poznámka v deníku - pokud se jedná o zaúčtování pokladny nebo banky, zobrazí se poznámka ze spárovaného (uhrazeného) dokladu nebo poplatku.
 • Podbarvili jsme některé formuláře proto, abyste se v programu lépe orientovali a program oživili. Pohledávky jsme podbarvili fialovou barvou, závazky zelenou barvou, pokladní doklady hnědou a banku oranžovou.
 • Do deníku jsme přidali nový volitelný sloupec MD/Dal. Je to šikovné ve filtru pro případy, kdy hledáte určitou částku a nevíte přesně, zda je zaúčtovaná na straně má dáti nebo dal.

Ukaž více

15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Spisová služba

 • Pro lepší orientaci jsme upravili formulář skartačního řízení.
 • V rámci skartačního řízení jsme přidali možnost konvertovat komponenty do výstupního datového formátu.
 • Při evidování listinných doručenek na Podatelně se při výběru z odeslaných zásilek zobrazují jen ty zásilky, které byly odeslány doporučeně, bez ohledu na způsob vypravení (např. Česká pošta, Doručovací služba).