ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

15. 3. 2019

KEO4 1.5.11 – Spisová služba

 • Do detailu spisu jsme doplnili 2 nové záložky – zásilky a doručenky. V detailu dokumentu je nová záložka s doručenkami.
 • Upravili jsme evidenci konverzí. Nyní má nabídku konverzí každý uživatel v modulu Referent. Zde se uživateli zobrazují všechny konverze, které byly provedeny na dokumentu, jehož je vlastníkem. Na Podatelně je k dispozici evidence všech uskutečněných konverzí.
 • V seznamu e-mailů i v detailu e-mailu na Podatelně se nově zobrazuje datum, kdy byl e-mail odeslán uživatelem a kdy byl tento e-mail stažen do spisové služby.

Ukaž více

15. 3. 2019

KEO4 1.5.11 – Účetnictví

 • DPH – zálohový koeficient se nyní ukládá k vytvořenému daňovému přiznání. Dodatečné daňové přiznání vytvořené po 1. 4. 2019 (nová legislativa) si pro zálohový koeficient nebude sahat do parametrů DPH, ale sáhne si pro něj do řádného, resp. Opravného daňového přiznání.
 • Zaúčtování – umožnili jsme kopírovat hodnoty z předchozího řádku pomocí klávesové zkratky F4.
 • Sestavy, které mají nyní dvě varianty (ODT a PDF) – jsme sloučili pod jedno menu „Tisk“. Týká se to tisků likvidačních lístků, vnitřních dokladů, pokladního deníku, opisů bankovních výpisů a transakcí.

Ukaž více

15. 3. 2019

KEO4 1.5.11 – Mzdy

 • Vytvořili jsme novou sestavu M509 Přehled pracovních vztahů se zdravotní pojišťovnou. Struktura, možnosti výběru období a třídění jsou stejné jako u sestavy M909 Přehled pracovních vztahů za období, ale navíc je zde také sloupec se zdravotní pojišťovnou zaměstnance.
 • Pro účely různých kontrol jsme umožnili vytisknout sestavu M009 Mzdový list za celý kalendářní rok také bez části "Výpočet daně a daňového zvýhodnění".
8. 3. 2019

KEO-X - Evidence smluv 1.21 (191285)

 • Nově je možné u smlouvy nastavit Způsob platby = "žádný" - pro smlouvy, ze kterých nevyplývá žádný finanční závazek. Při výběru této volby není možné vytvářet rozpisy plateb.
8. 3. 2019

KEO-X - Evidence hřbitovů 2.40 (191284)

 • Do karty pohřbeného bylo přidáno tlačítko Tisk, využitelné pro vytisknutí stránky hřbitovní knihy (např. v případě tzv. sociálních hrobů, kde je větší počet pohřbených a je potřeba vytisknout stránky pouze pro vybrané pohřbené uložené v určitém období).
8. 3. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.35 (191283)

 • Vazba KEO-X na základní registry - oprava stavu, kdy se při tisku změn v EO (po stažení notifikací) schovávalo dialogové okno tiskárny za okno výpisu změn.
4. 3. 2019

KEO-X - Evidence hřbitovů 2.39 (191282)

 • Při exportu poplatků do KEO4 se opět posílá i údaj "rok" (v případě poplatků rozložených na roční splátky).
1. 3. 2019

KEO4 1.5.10 – Účetnictví

Byla vydána reedice verze 1.5.10 (1. 3. 2019), která obsahuje:

 • Roční uzávěrka nyní automaticky naplní počáteční stavy v číselníku pokladen a bank. V případě, že máte stavy již zadané, zobrazí se dotaz, zda chcete počáteční stavy přepsat.
28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Příjmové agendy

 • Práva – provedli jsme v programu úpravu v logice práv, abyste mohli některé předpisy předat jiné osobě. Nyní můžete nastavit na konkrétním předpisu práva odlišné osobě od té, která má práva nastavena na příjmové řadě / typu příjmu.
 • Přidali jsme nový číselník „Uživatelské členění“. Každý předpis si můžete zatřídit dle vlastních požadavků (lze i hromadně přes tl. „Hromadná změna“). Samotný číselník najdete v menu Číselníky / Uživatelské členění. Dle tohoto členění lze potom předpisy filtrovat, třídit a také lze dle něj tisknout sestavy včetně součtů za vaše jednotlivé kategorie.
 • Číselníky / Objekty – přidali jsme možnost naplnit nebo aktualizovat objekty z dat katastru nemovitostí (tlačítko „Importovat z VFK“). V příští verzi umožníme tisknout sestavu „Budovy bez trvale bydlících v obci“.

Ukaž více

28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - upravili jsme tisky pro zálohovou i srážkovou daň pro rok 2019. Odstranili jsme nedostatky tisku potvrzení pro zálohovou daň v případě, že zaměstnanec v daném období uplatňoval daňové zvýhodnění na 5 a více dětí.
 • Upravili jsme export zaúčtování mezd do KEO4 Účetnictví u organizací, které evidují PAP. Nulové hodnoty, které bylo nutné na straně Účetnictví upravovat se již nepřenáší.