ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

8. 1. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.33 (191268)

 • Odstranění problému s aktualizací číselníku adresních míst (RUIAN) - oprava zpracování VFR souborů ze zip balíčků.
3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Spisová služba

 • V modulu Referent lze nově před odesláním vlastního dokumentu v záložce zásilky vyhledat a ověřit hromadně datové schránky adresátů. Pokud je již u daného subjektu datová schránka uvedena, pak se pouze ověří. Jestliže datová schránka u subjektu uvedená není, pak se vyhledává, dle dostupných informací u subjektu. Pouze při jednoznačné identifikaci (dle IČO nebo dle jména, příjmení, obce a data narození) se spojení vyhledá.
3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Účetnictví

 • Opis bankovního výpisu – připravili jsme zcela novou variantu sestavy; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“ v bance. Tato varianta je rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT). Chystáme se původní sestavu zcela nahradit.
 • Zaúčtování – nyní lze měnit pořadí účetních řádků – pomocí kláves Ctrl a šipka nahoru/dolů.
 • Karta účtu/rozpočtu – umožnili jsme měnit poměr velikosti mezi horní a dolní částí, abyste si mohli zobrazit víc řádků.

Ukaž více

3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Příjmové agendy

 • Vylepšili jsme sestavy „Vyúčtování s rozpisem příštích záloh“ a „Platební kalendář“.
 • Připravili jsme novou agendu Exekuce.
 • Přidali jsme novou sestavu „Návrh záloh pro příští období“.

Ukaž více

3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Mzdy

 • Měsíční uzávěrku jsme rozšířili o kontrolu platnosti tabulek platových tarifů použitých u aktuálních platových výměrů. V případě, že u některého z pracovních poměrů budete mít nastavenu již neplatnou tabulku platových tarifů, program vás na tuto skutečnost při uzávěrce upozorní.
14. 12. 2018

KEO-X - Evidence hřbitovů 2.36 (181267)

 • V detailu hrobu, na záložce Smlouvy se nyní zobrazují i platné archivní smlovy.
 • Vlastníkovi dokumentu je nyní umožněno smazat dokument (např. smlouva vytvořená ze šablony) i u platných (podepsaných) smluv a dodatků.
 • Úpravy spojené s exportem poplatků do KEO4 Příjmové agendy.
 • Oprava chyby, kdy vznikaly duplicity v poplatcích po generování poplatků do KEO-W poté, co bylo okno s návrhem na vygenerování poplatků uzavřeno systémovým křížkem.
14. 12. 2018

KEO-X - Volby 3.26 (181266)

 • Zrušení překážky voleb "Zbavení způsobilosti". Nyní se přebírá z Evidence obyvatel překážka "Omezení svéprávnosti".
 • Pokud je z nějakého důvodu potřeba smazat založené volby a znovu je založit, není již třeba voličům znovu zadávat vydání voličského průkazů nebo zařazení do zvláštních seznamů.
14. 12. 2018

KEO-X - Evidence obyvatel 3.27 (181265)

 • Z karty obyvatele byl odstraněn údaj "Zbavení způsobilosti". Tento údaj byl nahrazen check boxem "Omezení volebního práva" - nyní se eviduje omezení svéprávnosti pouze ve smyslu omezení volebního práva. Toto omezení se zadává standardně přes tlačítko Změny - změna 95 "Omezení svéprávnosti (voleb.práva). Do popisu je vhodné zapsat např. číslo rozsudku, kterým bylo občanovi stanoveno omezení volebního práva. Po zadání změny se check box automaticky zaškrtne, tento údaj se přenese do stálého seznamu voličů v modulu Volby a danému voliči se nasadí překážka "Omezení svéprávnosti".
13. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.6 (13. 12. 2018), která obsahuje:

 • Opravu položek pro zaúčtování u pracovních vztahů "Člen komise, který je neuvolněný zastupitel" (5023) a "Člen komise, který není zastupitel" (5021). V poslední verzi programu byly tyto dvě položky přehozené. Pokud máte na organizaci tyto typy pracovních vztahů a již máte zaúčtování za 11/2018 vygenerované, spusťte generování znovu, položky se narovnají. Pokud již máte přeneseno do Účetnictví, opravte položky ručně.