ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

21. 11. 2018

KEO-X - Vidimace a legalizace 1.27 (181259)

 • Byl přidán parametr "Číslování pokladních dokladů v rámci roku", jehož zaškrtnutí znamená, že pokladní doklady budou s každým novým rokem číslovány znovu od čísla 1.
 • Opraven stav, kdy za určitých okolností mohlo dojít k duplicitě pořadových čísel.
21. 11. 2018

KEO-X - Volby 3.25 (181258)

 • Přidali jsme možnost tisknout Výpis ze stálého seznamu voličů odstránkovaně podle prvního písmene příjmení.
 • Při převzetí voliče z Adresáře do Dodatku stálého seznamu voličů se nyní nekontroluje datum narození. Kontrola je až při uzavření formuláře.
 • Při tisku Doručovacího seznamu si nyní program pamatuje poslední nastavení třídění.
21. 11. 2018

KEO-X - Evidence obyvatel 3.26 (181257)

 • Před načtením výdeje z ROB/ISEO je nyní možné vytisknout srovnávací sestavu s výpisem rozdílů v údajích ROB a KEO-X. Sestava je dostupná z menu Data - Export/Import - Porovnání výdeje ROB/ISEO s EO.
21. 11. 2018

KEO-X - Jádro systému 3.34 (181255)

 • Úpravy spojené s chystaným napojením Evidence hřbitovů na KEO4 Příjmové agendy.
 • Úpravy spojené s načítáním nového formátu souborů VFK (formát 5.3).
 • V modulu Adresář, v detailu adresy, se nyní vedle poznámky zobrazuje ID poplatníka.
 • Oprava chyby, díky které vznikaly nechtěné duplicity v Adresáři. Jednalo se o případy, kdy se v Evidenci obyvatel obnovila karta obyvatele, který se v minulosti z obce odstěhoval a nyní opět přihlásil k trvalému pobytu.
16. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Účetnictví

 • Připravili jsme novou agendu – ostatní příkazy k úhradě. Pořiďte si vlastní příkazy k úhradě bez vazby na doklady účetnictví, vytiskněte je nebo pošlete do banky přes homebanking. Najdete v nabídce: Příkazy k úhradě – záložka Ostatní příkazy k úhradě.
 • Likvidační lístek – připravili jsme zcela novou variantu likvidačního lístku; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“. Tato varianta je dokonalejší a rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT) a chystáme se původní likvidační lístek zcela nahradit.
 • DPH – přidali jsme zatržítko „Použit poměr“. Můžete ho ručně upravit a jeho zaškrtnutí se projeví v Kontrolním hlášení.

Ukaž více

16. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Příjmové agendy

 • Složenky – ošetřili jsme údaje ulice a obec, aby se na složenku vytiskly i delší názvy.
 • Povinnosti – při hromadné změně nyní můžete hromadně nastavit i Datum vzniku.
 • Předpisy – při hromadné změně nyní můžete hromadně nastavit i Datum splatnosti.

Ukaž více

16. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Spisová služba

 • V zásilce, při doplňování odesílatele či adresáta, lze využít novou ikonku se symbolem plus, která umožní pohodlnější vytvoření nového subjektu do adresáře. Používejte pouze v případě, že subjekt v adresáři ještě není evidován, abyste zabránili duplicitám.
 • Nově můžete na Podatelně zaevidovat dokument pro výběrové řízení. Při evidování dokumentu vyberete typ dokumentu Výběrové řízení a poté již nebude nutné zadávat při evidování počet listů/příloh. Počet listů/příloh bude nezbytné vyplnit až v rámci vyřízení dokumentu.
 • Pro rychlejší vyhledávání jsme přidali v modulu Referent v seznamech dokumentů k vyřízení nové filtry na číslo jednací, věc, JID a odesílatele/adresáta.

Ukaž více

5. 11. 2018

KEO4 1.5.4 – Příjmové agendy

 • Ošetřili jsme vytváření předpisů pro případy, kdy vytvoříte povinnost zpětně a potřebujete vygenerovat předpisy za období, která už jsou v účetnictví uzavřená: Program vám takové předpisy ukáže, vytiskne, a přidali jsme nové okno, kde můžete změnit u těchto předpisů datum UUP na aktuální období.
 • Kontroly, které se provádí v účetnictví při odesílání výkazů, obratů a při měsíční uzávěrce: nyní se kontrolují také opravné položky v příjmových agendách, zda jsou vytvořené a zaúčtované. Tyto kontroly jsme významně zrychlili.
 • Poplatníci / Akce /Vyřazení z EO – nyní se při této akci také aktualizují údaje o poplatníkovi (jméno, adresa) z evidence obyvatel.

Ukaž více

5. 11. 2018

KEO4 1.5.4 – Spisová služba

 • V modulu Administrace v certifikátech je nově možné otestovat podepisování. Budete tak mít jistotu, že byl certifikát v pořádku naimportován.
 • Pokud podepisujete s pomocí kvalifikovaného prostředku (tokenu) a tento prostředek není při podepisování připojen, pak budete vyzváni k jeho vložení, aby mohl být následně soubor podepsán.