ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

2. 4. 2019

KEO-X - Volby 3.28 (191289)

 • Drobné úpravy týkající se voleb do Evropského parlamentu 2019 (úprava tiskových sestav, třídění seznamů...)
2. 4. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.30 (191288)

Úprava srovnávací rozdílové sestavy kompletního výdeje dat ze ZR-ROB s aktuálním stavem v KEOX-EO:

 • Byl přidán dotaz, zda mají být v sestavě zobrazeny pouze záznamy, u kterých jsou nějaké změny.
 • U změn typu úmrtí a odstěhování z obce byl doplněn test na to, zda je záznam v aktuální nebo vyřazené kartotéce.
 • U cizinců ve výdeji je nyní za příjmením uvedena i zkratka státní příslušnosti.
2. 4. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.35 (191287)

 • Úpravy v modulu Volby související s blížícími se volbami do Evropského parlamentu.
 • V modulu Základní registry byl přidán potvrzovací dotaz pro akci "Zrušit vazbu na AIFO" (tato akce je dostupná pouze uživatelům s administrátorským přístupem).
1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Příjmové agendy

 • Přidali jsme kontroly, které se provádí při spuštění modulu. V případě, že program najde chyby v nastavení Příjmových agend, zobrazí se v horní části modulu žlutý proužek, kde si můžete nalezené chyby vytisknout.
 • Platební výměr, resp. Hromadný předpisný seznam – v detailu formuláře jsme dole u zahrnutých předpisů přidali zatržítka, abyste mohli předpisy odebírat hromadně.
 • Předpisy – přidali jsme akci pro hromadné pořizování jednorázových předpisů. Funguje to jen u poplatků s příjmovou řadu typu "Poplatek dle daňového řádu". Vyfiltrujte, označte předpisy a pusťte Akce / Hromadně vytvořit jednorázové předpisy. Vytvoří se nové předpisy s vámi danou novou částkou, datem UUP/UZP a datem splatnosti. Z původních předpisů se kopíruje poplatník, povinnost a položka (podobně jako vytváření předpisu na povinnosti Jednorázový předpis ručně"). Pokud je na původním předpisu položek více, částku mezi ně poměrem rozpustí.

Ukaž více

1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Účetnictví

 • Závěrečný účet – připravili jsme agendu, pomocí které můžete sestavit závěrečný účet v prostředí našeho programu.
  • V nabídce Závěrečný účet stiskněte tlačítko Nový a vyplňte název, přidejte logo, hlavičku, případně upravte patičku.
  • V prostřední části formuláře přidejte do závěrečného účtu jednotlivé sestavy přes tlačítko Nový. Vyberte sestavu, můžete upravit její parametry a přidejte ji přes tlačítko „Přidat do závěrečného účtu“.
  • Vytvoření závěrečného účtu v PDF vytvoříte pomocí tlačítka „Vytvořit závěrečný účet v PDF“.
  • Prohlížení a tisk závěrečného účtu provedete pomocí tlačítka s lupou u souboru PDF.
  • Můžete využít novou sestavu: UC500 Porovnání aktivních a pasivních účtů, příp. novou sestavu rozpočtu UR012 Daňové příjmy - vybrané položky a UR011 Plnění rozpočtu dle tříd. U sestavy UR013 Plnění rozpočtu podrobného jsme doplnili zaškrtávátko Tisknout jen součty.
 • Kontrola na nevyrovnané strany Má dáti / Dal (žlutý proužek v programu nahoře) – nyní se provádí jen pro pracovní místo s právem EKOUCT008 Účetnictví – účetní výkazy.
 • FIN2-12M – upravili jsme algoritmy pro položky 8xx4 v části III. Financování.

Ukaž více

1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Spisová služba

 • Konverze z moci úřední je již opět plně funkční.
 • Na výpravně jsme přidali novou možnost hromadného ověření datových schránek.
 • Před uzavřením Ukládací jednotky se nyní kontroluje výstupní datový formát u digitálních dokumentů.
1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Mzdy

 • Zautomatizovali jsme vznik nepeněžního plnění v souvislosti s příspěvkem zaměstnavatele na stravenky. Ve formuláři srážky typu "Stravenky" nově máte možnost vybrat typ nepeněžního plnění, název na výplatní lístek a částku, která odpovídá příspěvku na jednu stravenku. V každém měsíci následně program na základě počtu stravenek automaticky vytvoří i tento benefit s částkou odpovídající příspěvku zaměstnavatele na stravenky pro konkrétního zaměstnance. Protože není možné (kvůli případným návratům v datech) upravovat srážky, které vznikly v již uzavřeném období, je nutné (v případě, že chcete využít automatické vazby na nepeněžní plnění) původní srážky ukončit a pořídit jednotlivým zaměstnancům nové.
 • V sestavě M009 Mzdový list jsme rozdělili do samostatných řádků nepeněžní plnění a nepeněžní plnění z fondu.
 • Upravili jsme zobrazení konkrétních údajů do sestavy M101 Výplatní lístek na A5 v případě, že je jeden z pracovních vztahů zaměstnance ve dlouhodobém vynětí z evidenčního stavu (např. při výkonu veřejné funkce).

Ukaž více

1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Majetek

 • Do Oceňování pozemků jsme přidali novou sestavu R61j Tisk rozdílů ve věcných břemenech a zástavních právech jako podklad pro případnou změnu podtypu (AU) v majetkové evidenci. Najdete ji v sekci Změněné.
15. 3. 2019

KEO4 1.5.11 – Příjmové agendy

 • Cyklus poplatku lze nyní nastavit i na povinnosti. Pomocí cyklů nastavujete, s jakými datumy UUP/UZP a splatnosti budou programem generovány předpisy na dané období (přes tlačítko Vytvořit předpisy). Doposavad byly cykly jen na číselníku Typy příjmů, tzn. že v rámci jednoho typu příjmů musely mít všechny povinnosti cykly jednotné. Nyní jsme přidali do číselníku Typy příjmů zatržítko „Kopírovat cykly poplatku na povinnost“. Když zaškrtnete, tak se cykly z číselníku nakopírují na všechny povinnosti s tímto typem příjmů. V detailu povinnosti pak najdete záložku „Cyklus poplatku - den a měsíc“ a zde můžete provést individuální úpravy.
 • Poplatník – záložka Ostatní, sekce „Insolvenční rejstřík“ - přidali jsme odkaz na detail poplatníka a jeho řízení přímo na webu Insolvenční rejstřík.
 • Vyúčtování – přidali jsme možnost stornovat vyúčtování – u zaúčtovaného vyúčtování dojde ke stornu i v modulu Účetnictví.

Ukaž více