ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

23. 1. 2019

KEO4 1.5.8 – Spisová služba

 • Připravili jsme novou verzi ALIS-PDF pro převod komponent do validního PDF/A. Pokud nemáte aktuální verzi ALIS-PDF, pak se vám v modulech spisové služby zobrazí informační žlutý proužek s možností instalace nejnovější verze. Instalaci lze provést také v modulu Administrace / Databáze / Nastavení klienta.
 • Konverzi z moci úřední z listinné do elektronické podoby můžete nyní provést již na konceptu.
 • Nyní můžete ve spisovně využít hromadný tisk pro skartační návrh a předání ukládacích jednotek do archivu za všechny skartační znaky najednou. Do tisku této sestavy jsme přidali informaci o formě ukládací jednotky.
23. 1. 2019

KEO4 1.5.8 – Příjmové agendy

 • Předpisy / Tisk – pro vyúčtování jsme přidali sestavu s přehledem spotřeby „Vyúčtování – spotřeba“.
 • Vymáhání / Exekuce – do agendy pro vytváření a evidenci vlastních exekučních příkazů jsme přidali různé předvyplněné šablony.
 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním / Položky – přidali jsme akci „Vytvořit potomky (ukončit a vytvořit nové)" – z ukončené položky se přenese výše zálohy a číslo měřidla. Akci lze použít hromadně - všechny označené položky se ukončí a vytvoří nové se zkopírováním záloh a měřidel.

Ukaž více

23. 1. 2019

KEO4 1.5.8 – Účetnictví

 • Do detailu dokladu jsme přidali tlačítko Spolehlivost pro zjišťování spolehlivosti v registru plátců DPH. Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.
 • Likvidační lístek PDF – nyní se v rekapitulaci DPH tiskne i sekce „Poměrný odpočet“. Dále, když tisknete sestavu přes panel sestav, v pravém panelu si můžete nastavit tisk podpisů Kryto rozpočtem a dokladové řady (zde upravenou variantu sestavy si uložte).
 • Opravné položky k pohledávkám – doplnili jsme sestavu UC301 Podklady pro zaúčtování opravných položek, kterou najdete v panelu sestav a v nabídce Vytvořené opravné položky.

Ukaž více

18. 1. 2019

KEO-X - Matrika 1.84 (181271)

 • Byla provedena úprava formulářú statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství Obyv 1-12" ,"Hlášení o narození Obyv 2-12" a "Hlášení o úmrtí Obyv 3-12" pro rok 2019.
 • Upraven číselník matričních obvodů.
9. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.7 (9. 1. 2019), která obsahuje:

 • Úpravu číselníku zaručené mzdy - byly pořízeny nové hodnoty hodinové a měsíční zaručené mzdy pro jednotlivé platové třídy platné od 1.1.2019.
 • Nové měsíční parametry pro rok 2019 (upraveny hodnoty minimální mzdy hodinové a měsíční, redukčních hranic, normativních nákladů na bydlení, rozhodných příjmů pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění, maximálního vyměřovacího základu pro SP, hranice pro odvod solidární daně aj.)
 • Opravili jsme potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou daň, kde se v některých případech chybně načítal odvod povinného pojistného.
9. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Účetnictví

Byla vydána reedice verze 1.5.7 (9. 1. 2019), která obsahuje:

 • Do infopanelu v pokladně jsme přidali „Rok“, díky kterému si můžete zobrazit zůstatek a interval nového či starého roku.
 • Při pořízení vzájemného zápočtu a vyřazení (prekluze) jsme do průvodce přidali datumy UZP a UUP.
9. 1. 2019

KEO-X - Oceňování pozemků 1.38 (191270)

 • V souvislosti s novou verzí VFK 5.3, která již neobsahuje osobní údaje (údaje o vlastnících pozemků), byl upraven výběr subjektu pro import pozemků. Nyní se pozemky obce identifikují podle IČO.
9. 1. 2019

KEO-X - Evidence nemovitostí 2.38 (191269)

 • Úprava související s načítáním nové verze vfk 5.3, která již v souladu s nařízením GDPR neobsahuje údaje o vlastnících parcel.