ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Příjmové agendy

 • Poplatník – ve formuláři poplatníka jsme uspořili spoustu místa. Celá sekce uprostřed s adresami a kontakty je nyní sbalená a v případě, že ji chcete zobrazit, klikněte na černou šipečku vlevo.
 • Objekty – předělali jsme evidenci objektů (objekt se eviduje k povinnosti). Nově najdete objekty v samostatné nabídce Číselníky / Objekty a z povinnosti je na objekty pouze odkaz. Tato akce je příprava na příští verzi, kde umožníme naplňovat a aktualizovat objekty přímo z dat katastru nemovitostí.
 • Platební kalendář – nyní je možné hromadně tisknout platební kalendáře v nabídce Smluvní povinnosti s vyúčtováním.

Ukaž více

13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Mzdy

 • Do parametrů pro homebanking jsme přidali možnost nastavení číslování dávek pro banku. V případě, že má organizace více účtů, ze kterých se mzdy posílají, nebudou již problémy s duplicitami .
13. 2. 2019

KEO-W 1.11.273 – Účetnictví

 • Výkazy – Příloha – úprava naplnění xml.
 • Výkazy – Schvalování účetní závěrky – úprava xml dle nového balíčku č. 40.
 • Roční uzávěrka – při vstupu do roční uzávěrky zrušen nadbytečný přepočet.
7. 2. 2019

KEO-X - Volby 3.27 (191278)

 • Úpravy související se zavedením typu trvalého pobytu "Platný TP - adresa úřadu" v modulu Evidence obyvatel.
7. 2. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.28 (191277)

 • Přidání změny "902 Zrušení TP" do číselníku změn - pro použití v případech, kdy je občanovi ČR na základě správního řízení dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. zrušeno místo trvalého pobytu v konkrétním objektu, a jeho TP se stává ohlašovna. Spolu s tím byl zaveden nový typu pobytu "Platný TP - adresa úřadu". Při provedení změny "Zrušení TP" je obyvateli automaticky změněn typ pobytu "Platný TP - adresa úřadu" a nasazena adresa úřadu. Adresu úřadu je třeba mít zadanou v parametrech modulu Evidence obyvatel (přístupné pouze uživatelům s administrátorským přístupem).
 • Pořízení karty nového obyvatele - nově lze vybrat kromě akce "Přihlášení k pobytu" a "Narození" také akci "TP na adrese úřadu" - např. pro obyvatele, který se vrátil ze zahraničí a hlásí se k pobytu na adrese úřadu. Obyvateli se automaticky nasadí typ pobytu "Platný TP - adresa úřadu" a jako adresa TP se nastaví adresa úřadu.
 • Do vstupního filtru byla přidána možnost vyhledání obyvatel s typem pobytu "Platný TP - adresa úřadu".
 • Po načtení změnového výdeje z ROB/ISEO (souboru nově narozených) se nyní do položky "pobyt od" dosadí datum narození dítěte.
 • Před aktualizací adresáře KEO4 nyní probíhají kontroly na přiřazení adresních kódů v kartách obyvatel.
30. 1. 2019

KEO-W 1.11.271 – Účetnictví

 • Formulář OZ – Nový parametr pro zakázání aktualizací KEO-W Účetnictví „Aktualizovat KEOW“. Aktualizace je nastavena implicitně na ANO. Pokud již nebude potřeba aktualizovat KEO-W Účetnictví, může náš obchodní zástupce nastavit „NE“.
25. 1. 2019

KEO-X - Evidence smluv 1.19 (191275)

 • Přidali jsme možnost zadat oprávněné uživatele k určitým typům smluv. Typy smluv, u kterých nebude zadán žádný oprávněný uživatel, budou nadále přístupné všem uživatelům, kteří mají právo na modul Evidence smluv. Oprávnění uživatelé se mohou nastavit v nabídce Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence smluv - Číselníky - Typy smluv - pravé tlačítko na vybraném typu smlouvy - Oprávnění uživatelé typu smlouvy. Nastavení může provést pouze uživatel s oprávněním administrátora (obchodní zástupci nebo pracovníci zákaznické podpory).
 • Bylo doplněno tlačítka Tisk do detailu smlouvy upravené dodatkem.
 • Byl opraven nesprávný výpočet rozpisů plateb u smluv s více položkami. Chyba nastávala v případech, kdy se rozpisy počítaly pro každou položku zvlášť.
 • Byl upraven formulář pro nový rozpis platby vyplývající z dodatku smlouvy tak, aby zobrazoval údaje z aktuálního dodatku.
 • Bylo umožněno zadání delšího názvu typu smlouvy.
 • Nyní je možné tisknout nový dokument i v případě, kdy nejsou zadány obě smluvní strany smlouvy.
25. 1. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.34 (191273)

 • Úpravy související s umožněním výběru oprávněných uživatelů k určitým typům smluv v modulu Evidence smluv.
 • Úpravy v modulech Evidence hřbitovů a Adresář vyplývající z potřeby zavést číslo poplatníka KEO4.