ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

24. 4. 2019

KEO-X - Evidence hřbitovů 2.41 (191294)

 • Nyní je možné do KEO-X načítat úhrady poplatků za nájem hrobových míst z programu KEO4 Příjmové agendy. Načítání úhrad se provádí stejným způsobem, jako z programu KEO-W - v seznamu úhrad je třeba použít tlačítko Aktualizace úhrad a vybrat rok.
24. 4. 2019

KEO-X - Evidence psů 1.23 (191293)

 • Uživatelům byla zpřístupněna editace číselníku sazeb poplatků - nyní je číselník dostupný z menu Nastavení - Uživatelské nastavení - Moduly - Evidence psů - Poplatky.
 • Byla opravena sestava výpisu poplatků podle držitele - při stejném jménu a příjmení držitele se poplatky zobrazovaly sloučeně.
24. 4. 2019

KEO-X - Volby 3.29 (191292)

 • Byla přidána možnost tisku výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP na výšku.
23. 4. 2019

KEO4 1.5.13 – Majetek

 • Přidali jsme nový druh pohybu vyřazení pro pozemky: 553 Rozdělení - zánik parcel.
23. 4. 2019

KEO4 1.5.13 – Spisová služba

 • Upravili jsme evidenci známek a cenin na Výpravně. Při pořizování nového příjmu nebo výdeje se nyní zobrazují přehledné dlaždice. Dále je možné měnit datum provedeno a je povoleno mazat poslední vytvořený záznam.
23. 4. 2019

KEO4 1.5.13 – Příjmové agendy

 • Vylepšili jsme vytváření dobropisů k předpisům ukončených povinností. Nyní program vypočítá částku, která má být, vzhledem k datu ukončení povinnosti, dobropisována.
 • Předpisy – přidali jsme akci pro hromadné vytvoření dokladu do účetnictví, které umožní u předpisů smluvních povinností (nájmy, internet aj.) získání čísla dokladu pro tisk faktur. Vyfiltrujte, označte předpisy a stiskněte „Akce / Zaúčtovat předpis“.
 • Smluvní povinnost s vyúčtováním - Měřidla – vyladili jsme pořízení nových měřidel a připojení položek.

Ukaž více

23. 4. 2019

KEO4 1.5.13 – Účetnictví

 • Doklady – přidali jsme rychlý filtr „Poznámka“.
 • Závěrečný účet – přidali jsme nové sestavy UC501 Porovnání nákladových a výnosových účtů, UC502 Porovnání závazkových a pohledávkových účtů a UP008 Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů). Přidali jsme nové zatřídění sestav pod menu „Závěrečný účet“.
 • Rozpočtové změny – sloupeček „Upravit o...“ jsme barevně zvýraznili.

Ukaž více

23. 4. 2019

KEO4 1.5.13 – Mzdy

 • Srážky ze mzdy typu "Stravenky" lze nově evidovat ke konkrétnímu pracovnímu vztahu daného zaměstnance. Při pořízení nové srážky vyberte kromě osobní karty také pracovní vztah. V zaúčtování následně nebude tato srážka rozdělena mezi všechny pracovní vztahy zaměstnance (např. PP, NZ, ČVK), ale půjde pouze k vybranému.
 • Přidali jsme novou možnost exportu zaúčtování mezd do KEO4 Účetnictví - přes soubor. Tuto variantu využijí jenom ti, kteří mají databázi účetnictví a mzdy oddělenou. Pro ostatní zůstává nadále dosavadní pohodlný způsob exportu/importu zaúčtování mezd (bez souboru, tedy přímo z Mezd do Účetnictví).
  Pokud máte oddělenou databázi účetnictví a mezd, můžete si nový způsob zaúčtování zapnout v parametrech zaúčtování.