ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

6. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Mzdy

 • Do číselníku stupnic platových tarifů jsme doplnili tabulky platné od 1. 1. 2019 (na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb.).
 • Upravili jsme sestavu M502 Rekapitulace odvodů zdravotních pojišťoven, aby se v případě, že jí tiskneme za delší období, jednotlivé měsíce odstránkovaly.
 • Ve variantě zaúčtování pro KEO4 Účetnictví jsme ošetřili mimomzdová plnění (např. ošatné).
6. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Spisová služba

  • Zjednodušili jsme vytvoření nového subjektu u příjmu datových zpráv na Podatelně. Jestliže chcete založit nový subjekt v adresáři na základě ID datové schránky, stačí kliknout na novou ikonku se symbolem plus a subjekt se automaticky založí. Používejte pouze v případě, že subjekt v adresáři ještě není evidován, abyste zabránili duplicitám.
  • Při pořizování nového subjektu v modulu Adresář se nyní pro výběr typu subjektu zobrazují přehledné dlaždice.
  • Ve Výpravně umožňujeme nově třídit PPA podle data vytvoření zásilky.

Ukaž více

6. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Majetek

Novou sestavu Rekapitulace majetku podle odpovědnostních míst a SU (R13o) najdete v nabídce Sestavy / Stavy majetku / Rekapitulace majetku.

6. 12. 2018

KEO-X - Jádro systému 3.34 (181261)

 • Ve formuláři "Vyhledat obyvatele v ZR" jsme přidali tlačítko "Adresa", které je navázáno na číselníky adres a pomocí kterého se vyhledá adresa. Použije se v případě, pokud výsledek vyhledání je neurčitý pro kombinaci údajů jméno, příjmení a datum narození a základní registry vyžadují upřesnění.
 • V tomtéž formuláři jsme doplnili tlačítko "Tisk volání služby", kterým je možné vytisknout XML soubor z právě proběhlého volání ZR a v něm si ověřit správné nastavení volání eGON služeb. Soubor XML musí obsahovat tyto údaje: agendu, agendovou roli, OVM, AIS, subjekt, uživatel, důvod/účel a seznam údajů.
 • Do Historie komunikace bylo přidáno tlačítko Tisk, jakožto další možnost ověření správného nastavení volání eGON služeb.
 • Novinkou v programu je, že před voláním ZR, např. z důvodu ověření obyvatele v ZR, či ověření legalizace podpisu, se v okně "Důvod/účel použití služby" zobrazí v souladu s agendou a rolí seznam všech přípustných referenčních údajů. Podle daného konkrétního úkonu je možné údaje odškrtnout, aby nedocházelo k tzv. nadužívání referenčních údajů.
23. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Spisová služba

Byla vydána reedice verze 1.5.5 (23. 11. 2018), která obsahuje:

 • Nyní je možné ve spisové službě používat Typové spisy. Typový spis je spis, který má předem stanovenou strukturu, je členěn na tzv. součásti (podle obsahu stanovené části) a ty jsou dále členěny na díly, do kterých se vkládají jednotlivé dokumenty. Více informací o nastavení a využití naleznete v dokumentaci ke spisové službě v kapitole Typové spisy (v tištěné na straně 59 a na webu zde).
23. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Příjmové agendy

Byla vydána reedice verze 1.5.5 (23. 11. 2018), která obsahuje:

 • Doplnění základních parametrů v souvislosti s tiskem složenek. V případě, že používáte pro tisk složenek archy s předtištěnými údaji (adresou úřadu, číslem účtu), v parametrech nastavte, že tyto údaje nechcete do složenek přebírat.
 • Úpravu tisku šablony vyúčtování - z tisku odstraněny případné nulové řádky a doplněn datum úhrady u záloh.
21. 11. 2018

KEO-W 1.11.250 - Účetnictví

 • Rozpočet – úprava naplnění sestavy 19ro Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku. Doplněno načítání ZU z toho, které vzniklo v rozpočtové změně jako nové ZU z toho.
 • Rozpočet – ošetřen dvojklik na tlačítku Výmaz. Ošetřeno dvojí spuštění sestavy Kontrola vyrovnanosti.
 • Pokladna – úprava číselníku pokladen. Zrušen prázdný sloupec za sloupcem FO. Správné zobrazení přístupových práv ve sloupci Příjmy/Výdaje.