ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

14. 12. 2018

KEO-X - Evidence hřbitovů 2.36 (181267)

 • V detailu hrobu, na záložce Smlouvy se nyní zobrazují i platné archivní smlovy.
 • Vlastníkovi dokumentu je nyní umožněno smazat dokument (např. smlouva vytvořená ze šablony) i u platných (podepsaných) smluv a dodatků.
 • Úpravy spojené s exportem poplatků do KEO4 Příjmové agendy.
 • Oprava chyby, kdy vznikaly duplicity v poplatcích po generování poplatků do KEO-W poté, co bylo okno s návrhem na vygenerování poplatků uzavřeno systémovým křížkem.
14. 12. 2018

KEO-X - Volby 3.26 (181266)

 • Zrušení překážky voleb "Zbavení způsobilosti". Nyní se přebírá z Evidence obyvatel překážka "Omezení svéprávnosti".
 • Pokud je z nějakého důvodu potřeba smazat založené volby a znovu je založit, není již třeba voličům znovu zadávat vydání voličského průkazů nebo zařazení do zvláštních seznamů.
14. 12. 2018

KEO-X - Evidence obyvatel 3.27 (181265)

 • Z karty obyvatele byl odstraněn údaj "Zbavení způsobilosti". Tento údaj byl nahrazen check boxem "Omezení volebního práva" - nyní se eviduje omezení svéprávnosti pouze ve smyslu omezení volebního práva. Toto omezení se zadává standardně přes tlačítko Změny - změna 95 "Omezení svéprávnosti (voleb.práva). Do popisu je vhodné zapsat např. číslo rozsudku, kterým bylo občanovi stanoveno omezení volebního práva. Po zadání změny se check box automaticky zaškrtne, tento údaj se přenese do stálého seznamu voličů v modulu Volby a danému voliči se nasadí překážka "Omezení svéprávnosti".
13. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.6 (13. 12. 2018), která obsahuje:

 • Opravu položek pro zaúčtování u pracovních vztahů "Člen komise, který je neuvolněný zastupitel" (5023) a "Člen komise, který není zastupitel" (5021). V poslední verzi programu byly tyto dvě položky přehozené. Pokud máte na organizaci tyto typy pracovních vztahů a již máte zaúčtování za 11/2018 vygenerované, spusťte generování znovu, položky se narovnají. Pokud již máte přeneseno do Účetnictví, opravte položky ručně.
12. 12. 2018

KEO-W 1.11.255 - Účetnictví

 • Příkazy k úhradě – do parametrů pro homebanking „Text do příkazu“ byl doplněn radiobuton „Prázdný text.
 • Výkazy – Příloha – u PO se v měsíci 12 vytváří roční část Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (L).
 • Kontroly a servis – u kontroly Chyba v číslování dokladů byla doplněna tvorba sestavy s výpisem dokladů.

Ukaž více

11. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.6 (11. 12. 2018), která obsahuje:

 • Opravu chyby při tisku sestavy M515 Výkaz - dobírka a srážky z mezd (v případě, že na datech nebyl používán údaj "Org", sestavu nešlo vytisknout).
7. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.6 (7. 12. 2018), která obsahuje:

 • úpravu nastavení mzdových složek MS 6970 Odměna po skončení funkčního období a 6850 Odchodné - nyní tyto složky nevstupují do základu pro odvod sociálního fondu/FKSP.
6. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Účetnictví

 • Zaúčtování – při ručním pořízení zaúčtování si vyzkoušejte: když stojíte na políčku Má dáti (nebo Dal) a stisknete klávesu lomítko /, program vám předvyplní částku.
 • Výčetka – přesunuli jsme jí z menu Akce a dali jsme jí do nástrojové lišty pokladny, na dostupnější místo.
 • Pokladní deník – připravili jsme zcela novou variantu pokladního deníku; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“ v pokladně. Tato varianta je rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT), je úspornější na spotřebu papíru a obsahuje volbu „S rozúčtováním/Bez rozúčtování. Chystáme se původní pokladní deník zcela nahradit.

Ukaž více

6. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Příjmové agendy

 • Při úhradě poplatků se kontroluje, zda náhodou není zaúčtování předpisu „na cestě“ - tedy zda není vyexportováno, připraveno ke kontrole a ještě čeká na import. V takovém případě úhrada neproběhne a program zahlásí, že je třeba nejprve přenos zaúčtování předpisu dokončit.
 • Na kartu poplatníka jsme přidali poslední stav zjištění v insolvenčním rejstříku (datum posledního zjišťování a poslední stav).
 • SIPO – ošetřili jsme zaúčtování předpisů a záloh uhrazených přes SIPO (úhrada předešla předpis).

Ukaž více