ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

15. 5. 2019

KEO-X - Volby 3.30 (191311)

 • Oprava stavu, kdy volič zemřelý po 14. 4. 2019 nezůstal v Seznamu voličů pro volby do EP.
13. 5. 2019

KEO-W 1.11.290 – Účetnictví

 • DPH – od 1. 4. 2019 platí novela zákona o DPH. Na našich stránkách budou v metodikách Účetnictví zveřejněny články ke změnám v DPH, které se týkají programu a nové postupy pro daňová přiznání, pro dodatečná daňová přiznání aktuálního roku a předchozích roků. Některé změny zákona o DPH mohou být aplikována až do 30. 9. 2019. Proto vždy v novinkách bude uveřejněno, které úlohy již obsahují změny požadované zákonem o DPH.
 • DPH - vydané faktury – u faktur, které mají bezhotovostní způsob úhrady, se budou dodaňovat haléřové rozdíly.
 • DPH – formulář daňového přiznání - od 4/2019 nebo 2. čtvrtletí 2019 se bude vytvářet nový formulář daňového přiznání.

Ukaž více

7. 5. 2019

KEO4 1.5.14 – Spisová služba

 • Na podatelně můžete nyní využít hromadný tisk štítků s JID v podobě čárového kódu. Tyto šablony jsou dostupné u příjmu listinných zásilek, dále v nabídce Doplnit zpracovatele a Předávané dokumenty.
 • Do nabídky sloupců jsme přidali 2 údaje – číslo jednací původní a spisová značka původní. Tyto sloupce naleznete v evidenci dokumentů na Podatelně a dále v dokumentech modulu Referent.
 • V modulu Úřední deska v přehledu vyvěšení si můžete vytisknout přehled vyvěšených dokumentů dle vašeho výběru.
7. 5. 2019

KEO4 1.5.14 – Účetnictví

 • Banka – Opis bankovního výpisu – nyní v sestavě tiskneme i seznam uhrazených dokladů/poplatků ke každé bankovní transakci.
 • V detailu dokladu se na záložkách Zaúčtování a Příprava platby nyní zobrazuje bublinová nápověda při najetí myši nad políčka SU, AU, Par, Pol, Org1 atd. Stejná bublinová nápověda nyní funguje i v nabídce Deník.
 • Vnitřní doklad – sestava (PDF) – přidali jsme „Volitelné texty“. Nyní si můžete pro tuto sestavu nastavit, jak bude vypadat podpisová tabulka. Nastavení proveďte v menu Sestavy – UC026 Vnitřní doklad – v pravém panelu tlačítko Volitelné texty. Po úpravě nezapomeňte variantu sestavy uložit pomocí tlačítka „Uložit nastavení jako...“. Nakonec si svojí variantu sestavy označte jako „Oblíbená“.

Ukaž více

7. 5. 2019

KEO4 1.5.14 – Příjmové agendy

 • Předpisy, záložka Položky, tlačítko Hromadná změna – přidali jsme možnost hromadně upravit ceny bez DPH a ceny s daní.
 • Adresa poplatníka – upravili jsme údaj číslo orientační – nyní lze zadat i znaky.
 • Tisk složenek – přidali jsme možnost tisknout na jednotlivé složenky (volba „Jednotlivé složenky“ před tiskem). Pro tisk jednotlivých složenek (nejedná se o arch tří složenek) z dolního podavače nastavte speciální velikost papíru šířka = 210 mm a výška = 102 mm, v případě tisku z horního podavače, vložte složenku do podavače na výšku (tiskárna bude tisknou vertikálně) a nastavte speciální velikost papíru šířka = 102 mm a výška = 210 mm.

Ukaž více

7. 5. 2019

KEO4 1.5.14 – Mzdy

 • Upravili jsme nastavení měsíčních parametrů v souvislosti se změnou limitu pro srážkovou daň. Dosavadní limit 2 500 Kč u zaměstnanců, kteří u plátce daně neučinili na zdaňovací období prohlášení k dani, byl navýšen na částku 3 000 Kč. Poprvé bude nová výše uplatněna při zpracování mezd za měsíc květen 2019.
 • V souvislosti s nařízením vlády 91/2019 Sb. jsme upravili výpočet exekucí platný od 1. 6. 2019. Konkrétně byl upraven výpočet částky, nad kterou je mzda povinného postižitelná srážkami bez omezení. Změna ve stanovení exekučních srážek se projeví při výpočtu mezd za měsíc červen 2019.
 • V parametrech zaúčtování jsme upřesnili názvy jednotlivých variant zaúčtování, aby byly pro uživatele srozumitelnější.

Ukaž více

24. 4. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.31 (191296)

 • Oprava stavu, kdy při změně trvalého pobytu v rámci obce se nová adresa nepropsala do stálého seznamu voličů.