ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Příjmové agendy

 • Práva – provedli jsme v programu úpravu v logice práv, abyste mohli některé předpisy předat jiné osobě. Nyní můžete nastavit na konkrétním předpisu práva odlišné osobě od té, která má práva nastavena na příjmové řadě / typu příjmu.
 • Přidali jsme nový číselník „Uživatelské členění“. Každý předpis si můžete zatřídit dle vlastních požadavků (lze i hromadně přes tl. „Hromadná změna“). Samotný číselník najdete v menu Číselníky / Uživatelské členění. Dle tohoto členění lze potom předpisy filtrovat, třídit a také lze dle něj tisknout sestavy včetně součtů za vaše jednotlivé kategorie.
 • Číselníky / Objekty – přidali jsme možnost naplnit nebo aktualizovat objekty z dat katastru nemovitostí (tlačítko „Importovat z VFK“). V příští verzi umožníme tisknout sestavu „Budovy bez trvale bydlících v obci“.

Ukaž více

28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Účetnictví

 • Závazkové doklady – přidali jsme parametr, podle čeho předvyplňovat Datum UUP. Výchozí nastavení je, že se Datum UUP vyplní podle Datum UZP. Kdo chce, může si upravit parametrem tak, že se Datum UUP bude vyplňovat podle Datum došlo. Parametr najdete v nabídce Parametry / Základní. Datum UUP lze samozřejmě i nadále přepsat ručně.
 • Likvidační lístek (UC022) – zvětšili jsme levý okraj, aby se dala sestava lépe procvaknout do pořadače. Přidali jsme partnera a Evidenční číslo daňového dokladu.
 • Pokladna – nyní můžete údaj Přijal/Vydal vyplnit libovolně – údaj lze převzít z adresáře, ale osoba, která peníze přijímá nebo vydává, už v adresáři být nemusí, a lze ji vypsat i ručně. Také jsme přidali údaj Partner pro ty případy, kdy Přijal/Vydal je např. zaměstnanec úřadu a Partner je např. papírnictví.

Ukaž více

28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - upravili jsme tisky pro zálohovou i srážkovou daň pro rok 2019. Odstranili jsme nedostatky tisku potvrzení pro zálohovou daň v případě, že zaměstnanec v daném období uplatňoval daňové zvýhodnění na 5 a více dětí.
 • Upravili jsme export zaúčtování mezd do KEO4 Účetnictví u organizací, které evidují PAP. Nulové hodnoty, které bylo nutné na straně Účetnictví upravovat se již nepřenáší.
21. 2. 2019

KEO-X - Evidence smluv 1.2 (191281)

 • Do pohledu pro úvodní obrazovku modulu byly přidány volitelné sloupce "cena (položky)" a "cena za smlouvu celkem".
 • Ve filtru pro vyhledávání smluv byl přidán checkbox "všechny subjekty", jehož zaškrtnutí znamená, že po zadání subjektu budou vyhledány všechny smlouvy, kde tento subjekt figuruje - bez ohledu na to, jestli ve smluvní straně 1 či 2.
21. 2. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.29 (181280)

 • Byla přidána tisková sestava Seznamy - Obyvatelé dle částí, ulic, čp.
 • Z karty obyvatele byla odstraněna možnost vybrat typ pobytu "Ukončený TP". Ukončení pobytu je nutné zadávat přes tlačítko Změny - změna 72 Změna druhu pobytu a vybrat změnu "Ukončený TP". Po uzavření formuláře se karta dostane rovnou do Vyřazené kartotéky.
 • Zrušili jsme tlačítko Poskytnutí údajů z IS (tiskopis Žádosti o poskytnutí údajů z AISEO).
 • Byla zrušena "KEO - vyřazená kartotéka" - šlo o vyřazené záznamy ze starého dosového programu KEO, dnes již nepotřebné.
21. 2. 2019

KEO-X - Evidence nemovitostí 2.39 (181279)

 • Optimalizace tiskové sestavy Parcely - "dle čísla parcely (s vlastníkem)" tak, aby sestava nehavarovala kvůli nedostatku paměti.
15. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Příjmové agendy

Byla vydána reedice verze 1.5.9 (15. 2. 2019), která obsahuje:

 • Opravu úhrady poplatků. V případě, že je z pokladny/banky hrazen poplatek, který má více položek, správně už se opět automaticky přebírá zaúčtování dle nastavení automatických operací v Příjmových agendách.
13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Příjmové agendy

 • Poplatník – ve formuláři poplatníka jsme uspořili spoustu místa. Celá sekce uprostřed s adresami a kontakty je nyní sbalená a v případě, že ji chcete zobrazit, klikněte na černou šipečku vlevo.
 • Objekty – předělali jsme evidenci objektů (objekt se eviduje k povinnosti). Nově najdete objekty v samostatné nabídce Číselníky / Objekty a z povinnosti je na objekty pouze odkaz. Tato akce je příprava na příští verzi, kde umožníme naplňovat a aktualizovat objekty přímo z dat katastru nemovitostí.
 • Platební kalendář – nyní je možné hromadně tisknout platební kalendáře v nabídce Smluvní povinnosti s vyúčtováním.

Ukaž více

13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Účetnictví

 • Spolehlivost plátců DPH – přidali jsme parametr, pokud chcete, aby ke spojení s registrem plátců za účelem ověření spolehlivosti plátce došlo ihned po pořízení dokladu (Parametry / DPH / automaticky zjistit spolehlivost plátce).
 • Upomínky - přidali jsme možnost vytvářet upomínky k vašim vydaným dokladům (nabídka Upomínky v hlavním menu programu). Vytvořte novou upomínku pomocí tlačítka Nový – nabídnou se vám doklady po splatnosti. Upomínky můžete tisknout, odesílat e-mailem nebo odesílat do Spisové služby.
 • Konsolidační položky – přidali jsme dvě nové sestavy: „Přehled vybraných konsolidačních položek – roční“ a „Konsolidační položky – měsíční“. Obě najdete v nabídce Výkazy, tlačítko Nový.

Ukaž více

13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Spisová služba

 • V záložce zásilky u dokumentu vlastního, který je ve spisu, je nová akce Převzít ze spisu, která automaticky doplní dříve použité adresy ze spisu.
 • Přidali jsme možnost tisku distribučních spisových plánů pro jednotlivé typy organizací. Tisk je dostupný ve spisovém a skartačním plánu přes akci Doplnit ze vzoru/Tisk z distribučního číselníku.