ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

25. 6. 2013

KEO-W 1.7.161 - Účetnictví

 • Výkaz Příloha:
  • Upraveno na poslední legislativu.
  • Odstraněna zbytečná tlačítka, nyní správný postup pro vytvoření výkazu Příloha: Přepočítat (pokud potřebujete přepočítat číselné části výkazu - ruční úpravy budou přepsány) a Vytvořit výkaz (vytvoří výsledné PDF a XML - proveďte vždy po jakékoliv změně).
  • Textové části se v novém roce převezmou z výkazu minulého roku.
 • Banka - Tisky - Nová sestava 07-Opis bankovního výpisu bez rozúčtování.
 • Nový číselník Účelových znaků.

Ukaž více

21. 6. 2013

KEO4 1.0.40 - Majetek

 • Nové způsoby výpočtu účetních odpisů:
  • Výpočet z ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu.
  • Výpočet ze zůstatkové ceny.
  • Výpočet ze zůstatkové ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu.

Ukaž více

21. 6. 2013

KEO4 1.0.40 - Mzdy

 • Jednoduché srážky" - výrazně zjednodušena evidence a pořízení běžných srážek.
 • Odměna DPČ - automaticky generovat do dalšího měsíce - hodiny - povinný údaj.
 • Převod dat z KEO - převod vlastních MS.
 • Převod dat z KEO - lze navázat MS na platový výměr a odměny.

Ukaž více

20. 6. 2013

KEO-X Evidence hřbitovů (130745)

Opravy:

 • Úprava sestav poplatků. Doplněno rozdělení součtů částek za služby, nájem a jednorázových poplatků.
20. 6. 2013

KEO-X Jádro systému (130744)

Opravy:

 • Úprava sestav poplatků. Doplněno rozdělení součtů částek za služby, nájem a jednorázových poplatků.
10. 6. 2013

KEO4 1.0.38 - Majetek

 • Uzpůsobení převodu dat z KEO pro přenos informace o způsobu dooprávkování (využití pro nové způsoby odpisování v další verzi).
 • Pořízení přes počáteční stavy - lze zadat údaje dooprávkování. Využijete tehdy, pokud jste nedooprávkovali v programu KEO.
 • Výše oprávek reaguje na změnu ceny drobného majetku.

Ukaž více

10. 6. 2013

KEO4 1.0.38 - Mzdy

 • Přepočet příplatků podle zkráceného úvazku v platovém výměru.
 • Příprava ELDP - oprava pořízení místa narození.
 • NEMPRI - odstraněna nadbytečná hláška "Načítám data...".

Ukaž více

7. 5. 2013

KEO-W 1.7.127 - Poplatky

 • Uživatel má možnost vyfiltrovat dobropisy.
 • Uživatel může vytisknout na složenky doručovací adresu.
 • Filtr na záložce Evidence - upraveno vyhledávání podle příznaku "P".

Ukaž více

7. 5. 2013

KEO-W 1.7.127 - Účetnictví

 • Prvotní doklad - DPH - lepší pořízení a opravy (popsáno v dokumentaci).
 • PAP - pokud jste měli program chybně nastaven a vygenerovalo se vám větší množství chybných údajů pro PAP, požádejte obchodního zástupce o jejich hromadnou opravu. Stejnou službu vám poskytnou i naši technici.

Ukaž více

6. 5. 2013

KEO Mzdy 8.02g

 • Úprava EDLP: lze ručně zadat i v případě, kdy nejsou data pro ELDP. Upraveny kontroly a nápověda.
 • V distribučním číselníku DPROML93 u MS 6881 a 6882 doplněno číslo pro ML 00800 jako u MS 9880.
 • Upraveny sestavy M300, M300A, M300D, M300E, M301 a M301A.

Ukaž více