ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

4. 3. 2013

Aktualizace Matrika (130704)

  • Oprava hlášení o úmrtí pro ČSÚ.
  • Jmenný rejstřík knihy manželství - odstraněno tisknutí vynechaných záznamů.
3. 3. 2013

Verze 1.7.58 ze dne 3.3.2013

  • Homebanking - přidán formát Fio banka ABO.
  • Úprava zpracování výkazu Příloha.
  • Sestavy - Kniha analytických a podrozvahových účtů (Ucu05o) - tisknou se i účty, které nemají ve vybraném měsíci pohyb, ale mají zůstatek.

Ukaž více

28. 2. 2013

Verze 1.7.51 ze dne 28.2.2013

  • DPH - sestava "plnění" 39f na šířku - přidáno číslo pokladního dokladu.
  • Závěrečný účet - meziroční srovnání: první verze těchto výstupů (tlačítko Závěrečný účet na hlavní obrazovce).
  • Rozvaha 2013 - minulé období - ošetření některých stavů.
27. 2. 2013

Verze 1.7.49 ze dne 27.2.2013

  • Výkazy - přímý export výkazů do SSL KEO-X.
  • Přehled pohybů a stavů na účtech (u10) - oprava - netiskly se zůstatky účtů, které neměly ve vybraném období pohyb.
  • Banka - odstranění nadbytečné hlášky při importu výpisu z homebankingu.

Ukaž více

25. 2. 2013

Verze 1.7.45 ze dne 25.2.2013

  • Výkaz FIN2-12M - upraveno třídění částí dle paragrafů, položek, řádků.
  • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty - připraveno pro zpracování roku 2013 (změna práce s minulým obdobím).
  • PAP - číselníky pro rok 2013.

Ukaž více

25. 2. 2013

Verze 1.7.45 ze dne 25.2.2013

  • Na formulář poplatky bylo přidáno pole "Poznámka". Toto pole je po celou dobu (ve fázi Evidenčního záznamu i ve fázi Poplatku) volně editovatelné. Obsah pole se netiskne na žádný doklad ani písemnost.

Ukaž více

22. 2. 2013

Aktualizace Matrika (130702)

  • Dotazník a protokol k uzavření manželství nyní odpovídá svou podobou vyhlášce.
  • Upraveny všechny verze protokolu
    • A3, A4
    • A3, A4 s podtečkováním
    • tisk do předtištěného formuláře (vzor Blanketservis).
  • Doplněny sestavy evidence tiskových výstupů.
22. 2. 2013

Aktualizace Evidence obyvatel (130701)

  • Byla přidána nová funkce "automatické vyhledávání adres". Ta se aktivuje tlačítkem "Vyhledat adresu". Ve výchozím stavu je tato funkce vypnuta a adresy se dají pořizovat běžným způsobem.

Ukaž více

22. 2. 2013

Aktualizace Jádra systému (130700)

Základní registry

  • Nyní je možné zjišťovat změny v ROB proti současným datům KEO-X Evidence obyvatel.
  • Automatická kontrola výsledků asynchronní fronty.
  • Odstraněna kontrola asynchronní fronty při spuštění modulu.

Ukaž více

12. 2. 2013

Verze 1.7.30 ze dne 12.2.2013

  • DPH - daňové přiznání - nový vzor č.18 pro rok 2013.
  • FIN2-12M - úprava položky 8115.
  • DPH - do sestav 39d a 39f na šířku přidán sloupec doklad FO.

Ukaž více