ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
12. 5. 2020

KEO4 1.7.0 – Spisová služba

  • Nově již není možné, aby dokumentu přijatému a jeho odpovědi byla přiřazena odlišná věcná skupina. Zabrání se tak možným budoucím komplikacím při skartačním řízení.
  • V příjmu e-mailů je nyní možné označit přes pravé tlačítko myši e-mailové adresy, které jsou nevyžádané. E-maily s takovouto adresou se pak již automaticky budou přesouvat do složky „Nevyžádané“. Tam také naleznete seznam nevyžádaných e-mailových adres. Adresy je možné doplňovat, popř. smazat.
  • Při přeposílání e-mailů ze spisové služby je nyní možné vybrat více subjektů z adresáře najednou. Stačí při výběru zaškrtnout více subjektů a e-mailové adresy pro přeposlání se doplní.