ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
22. 11. 2019

KEO4 1.6.7 – Příjmové agendy

  • Na sestavu PA008 Platební povinnost poplatníka jsme přidali údaje z vyúčtování. Sestavu najdete v nabídce „Poplatníci“ a na jednotlivých kartách poplatníků.
  • Vymáhání / Výzvy k poskytnutí informací – doplnili jsme možnost přidělit číslo jednací a export do Spisové služby KEO4.
  • Přidali jsme dva nové typy likvidací: „Likvidace haléřového nedoplatku“, pomocí které zlikvidujete haléřové nedoplatky částky Zbývá uhradit vznikající úhradou v pokladně na celé koruny a „Likvidace přeplatku“, která vám umožní likvidaci jak haléřových přeplatků vznikajících úhradou v pokladně na celé koruny, tak i přeplatků nižší než 100 Kč, které se vrací pouze výjimečně v souladu se zásadou hospodárnosti nebo vzniklých přeplatků, které nelze použít pro úhradu nějakého jiného nedoplatku a o jejichž vrácení nikdo během 6-ti let ode dne splatnosti předpisu nepožádal. Všechny typy likvidací viz popis v dokumentaci.
  • Poplatníci / Nový z ROB – nyní automaticky upravíme velikost písmen ve jméně a příjmení.