ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
6. 9. 2019

KEO4 1.6.3 – Příjmové agendy

  • Povinnosti – ve formuláři detailu povinnosti na záložce „Položky“ jsme přidali zatržítko „Aktivní“, abyste při běžné práci neviděli ukončené položky.
  • Zaúčtované předpisy – umožnili jsme i v zaúčtovaných předpisech upravovat údaje „Plátce“.
  • Upravili jsme formulář pro pořízení položky. Našeptávač pro přebírání položky z číselníku jsme dali hned nad políčka položky, aby bylo zřejmé, že k sobě patří. Položku lze vyplnit i ručně bez vazby na číselník. V běžných případech však doporučujeme položku přebírat z číselníku (přes našeptávač).
  • Předpisy s nulovou částkou – nyní se sice dostanou do přípravy zaúčtování, ale účetní doklad do Účetnictví z nich nevznikne. Tyto předpisy jsou pak označené zámečkem jako zaúčtované.
  • Ošetřili jsme tisk doručovací adresy poplatníka na fakturách a vyúčtováních.
  • Dobropis - párovací klíč v účetnictví plně uhrazeného dobropisu je nyní JID dobropisu.
  • SIPO - v případě, že je nezaúčtovaný předpis hrazen přes SIPO a datum úhrady je nižší, než datum UUP/UZP hrazeného předpisu, převezme se datum úhrady do data UUP/UZP.