ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
6. 9. 2019

KEO4 1.6.3 – Mzdy

  • Ošetřili jsme vyplácení příplatků za práci v sobotu a neděli v případě, že zaměstnanec pracoval ve svátek, ale za tuto práci si bude vybírat náhradní volno.
  • U sestavy M540 Výkaz pojistného na sociální pojištění dle zaměstnanců jsme umožnili tisk za interval období.
  • Přidali jsme kontrolu na vytváření statistického výkazu P1-04 pro školy, která hlídá nastavení přímé pedagogické činnosti (učitelský úvazek) na platových výměrech pedagogických pracovníků. Kontrola nahlásí pouze ty případy, kdy týdenní úvazek učitelů je shodný (nebo vyšší) než stanovený týdenní úvazek klasický (tedy upozorní na případy, kdy uživatel zapomene pedagogickou činnost na platovém výměru nastavit). Přesné hodnoty zadané pedagogické činnosti pro vybrané profese dle druhu činnosti vzhledem k velkému množství variant program nekontroluje!
  • Upravili jsme nastavení překážky v práci "Dlouhodobé ošetřovné" tak, aby se nezapočítávala pro účely krácení dovolené za omluvenou absenci.
  • Pokud má pracovní vztah nastaven druh činnosti pro ELDP "+ Člen volební komise, Člen komise který není zastupitel", ale v aktuálním měsíci dojde k odvodu sociálního pojištění (tj. příjem překročí 3 000 Kč), program upozorní na skutečnost, že je třeba druh činnosti pro ELDP změnit, aby se danému pracovnímu vztahu vytvořil evidenční list důchodového pojištění.
  • Umožnili jsme tisk sestavy M150 Převodka pro OSSZ i v případech, kdy sice překážka v práci nevstoupila do etapy placené Okresní správou sociálního zabezpečení, ale v daném měsíci pracovní vztah končí.