ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 6. 2019

KEO4 1.6.1 – Spisová služba

  • Na Podatelně máte k dispozici novou evidenci komponent, kde je možné dohledávat jednotlivé komponenty dle názvu, JIDu dokumentu i komponenty. Samotné přílohy pracovníkům podatelny nejsou k dispozici.
  • Informace o skartačním řízení pro jednotlivé dokumenty a spisy jsme přesunuli ze záložky Ostatní do nové záložky Skartační řízení.
  • V modulu Referent je nová evidence všech komponent, na které má referent právo. Můžete zde vyhledávat jednotlivé komponenty, hromadně je tisknout nebo si zobrazit detail dokumentu, ke kterému je komponenta vložena.
  • Nyní je možné v evidenci dokumentů na Podatelně vytisknout kromě podacího deníku i seznam dokumentů ze samostatných evidencí.