ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
17. 7. 2019

KEO4 1.6.1 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.6.1 (17. 7. 2019), která obsahuje:

  • Revizi sestav k náhradám za dočasnou pracovní neschopnost. Sestavu M424B Výkaz náhrad za DPN dle abecedy jsme zrušili, možnost volby třídění (dle abecedy x osobního čísla) jsme přidali k sestavě M424 Výkaz náhrad za DPN dle osobních čísel. Zrušena byla také sestava M427 Výkaz náhrad za DPN dle mzdový složek. Do sestavy M425c Výkaz náhrad za DPN pouze částky jsme přidali sloupce pro průměrný hodinový výdělek (PHV) a redukovaný průměrný hodinový výdělek (RPHV) a umožnili jsme ji tisknout za vybrané období.
  • Implementaci změn v PVPOJ (tedy službě využívané k elektronickému odesílání přehledu o výši pojistného pro OSSZ) souvisejících se zrušením karenční doby a změnou výše pojistného za zaměstnavatele.