ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
23. 1. 2019

KEO4 1.5.8 – Účetnictví

  • Do detailu dokladu jsme přidali tlačítko Spolehlivost pro zjišťování spolehlivosti v registru plátců DPH. Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.
  • Likvidační lístek PDF – nyní se v rekapitulaci DPH tiskne i sekce „Poměrný odpočet“. Dále, když tisknete sestavu přes panel sestav, v pravém panelu si můžete nastavit tisk podpisů Kryto rozpočtem a dokladové řady (zde upravenou variantu sestavy si uložte).
  • Opravné položky k pohledávkám – doplnili jsme sestavu UC301 Podklady pro zaúčtování opravných položek, kterou najdete v panelu sestav a v nabídce Vytvořené opravné položky.
  • Tisk likvidačního lístku PDF, pokladního deníku PDF, bankovních výpisů PDF – pokud máte uloženo více variant sestavy, program nabízí ty varianty, které máte označeny v panelu sestav jako „Oblíbené“.
  • Sestava UC202 Pokladní deník PDF – doplnili jsme příznak k dokladům, které byly hrazené kartou.
  • Číselník bank – nyní lze do čísla účtu vložit i znaky (portfoliový účet).
  • Parametry / Základní / Export do Gordic - parametry jsme zjednodušili a přidali možnost nastavit, jaký údaj v KEO4 bude v Gordic údaj KAP.
  • Příkazy k úhradě přes homebanking – nyní lze nastavit počáteční číslo pro číslování souborů v rámci jednoho dne (nastavení je v číselníku Banky).