ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
23. 1. 2019

KEO4 1.5.8 – Příjmové agendy

  • Předpisy / Tisk – pro vyúčtování jsme přidali sestavu s přehledem spotřeby „Vyúčtování – spotřeba“.
  • Vymáhání / Exekuce – do agendy pro vytváření a evidenci vlastních exekučních příkazů jsme přidali různé předvyplněné šablony.
  • Smluvní povinnosti s vyúčtováním / Položky – přidali jsme akci „Vytvořit potomky (ukončit a vytvořit nové)" – z ukončené položky se přenese výše zálohy a číslo měřidla. Akci lze použít hromadně - všechny označené položky se ukončí a vytvoří nové se zkopírováním záloh a měřidel.
  • Detail předpisu – přidali jsme údaj poznámka.
  • Převod předpisů z programu KEO-X Evidence hřbitovů – nyní se přenáší i poznámka.
  • V číselnících Příjmové řady a Typy příjmů jsme umožnili nastavovat práva hromadně.
  • Nastavení práv v číselníku Typy příjmů - nyní se šedivou barvou zobrazují ta práva, která jsou zděděná z číselníku Příjmové řady. Podobně na předpisech se na záložce práva zobrazují šedivě ta práva, která jsou zděděná z číselníku Typy příjmů a Příjmové řady.
  • Akci přesun na podrozvahu lze nyní vyvolat i u příslušenství a vyúčtování.
  • Smluvní povinnost s vyúčtováním / Zálohy / Nový / Vytvořit zálohy – nyní se již nekontroluje na období v účetnictví.