ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.5.7 (9. 1. 2019), která obsahuje:

  • Úpravu číselníku zaručené mzdy - byly pořízeny nové hodnoty hodinové a měsíční zaručené mzdy pro jednotlivé platové třídy platné od 1.1.2019.
  • Nové měsíční parametry pro rok 2019 (upraveny hodnoty minimální mzdy hodinové a měsíční, redukčních hranic, normativních nákladů na bydlení, rozhodných příjmů pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění, maximálního vyměřovacího základu pro SP, hranice pro odvod solidární daně aj.)
  • Opravili jsme potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou daň, kde se v některých případech chybně načítal odvod povinného pojistného.