ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Mzdy

  • Měsíční uzávěrku jsme rozšířili o kontrolu platnosti tabulek platových tarifů použitých u aktuálních platových výměrů. V případě, že u některého z pracovních poměrů budete mít nastavenu již neplatnou tabulku platových tarifů, program vás na tuto skutečnost při uzávěrce upozorní.