ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
16. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Účetnictví

 • Připravili jsme novou agendu – ostatní příkazy k úhradě. Pořiďte si vlastní příkazy k úhradě bez vazby na doklady účetnictví, vytiskněte je nebo pošlete do banky přes homebanking. Najdete v nabídce: Příkazy k úhradě – záložka Ostatní příkazy k úhradě.
 • Likvidační lístek – připravili jsme zcela novou variantu likvidačního lístku; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“. Tato varianta je dokonalejší a rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT) a chystáme se původní likvidační lístek zcela nahradit.
 • DPH – přidali jsme zatržítko „Použit poměr“. Můžete ho ručně upravit a jeho zaškrtnutí se projeví v Kontrolním hlášení.
 • DPH – připravili jsme dvě nové sestavy:
  • UC032 Záznamní povinnost - nárok na odpočet daně z plnění,
  • UC033 Záznamní povinnost – uskutečněná plnění.
 • Upravili jsme sestavu UC003 Opis deníku – nyní se tam vejde víc textu z poznámky.
 • Když je doklad plně uhrazený, tak se v něm již nezobrazuje záložka Příprava platby.
 • Vydaná faktura – do adresy již nevstupuje automaticky stát Česká republika.
 • Výčetka – přidali jsme do pokladny výčetku platidel. Najdete ji v pokladně pod nabídkou Akce.
 • Doklad / Akce / Stornovat doklad – pokud stornujete doklad v uzavřeném období, nyní vám v novém opravném dokladu automaticky předvyplníme poznámku.
 • Upravili jsme výkaz PAP, roční části XIV. až XVII.
 • Při pořízení dokladu za pomoci „Nový doklad ze šablony“ nyní můžete v průvodci ještě změnit partnera.
 • Banka – v okně pro úhradu dokladů (F2) se nyní nepředvyplňuje částka a naopak předvyplňuje se VS.
 • Upravili jsme sestavy UC020 a UC021 Kniha došlých a vydaných faktur – nyní se tam vejde víc textu poznámky a partnera.
 • Číselník UZ – ošetřili jsme potenciální vznik duplicit po nahrání distribučního číselníku.
 • Tip: chcete v deníku vyfiltrovat všechny nevyplněné hodnoty (např. účty, kde není uveden UZ)? Zadejte do filtru u políčka, ve kterém hledáte nic nezadáno (třeba UZ) "is null" bez uvozovek. Všechny možnosti filtru najdete v nápovědě.