ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
23. 11. 2018

KEO4 1.5.5 – Spisová služba

Byla vydána reedice verze 1.5.5 (23. 11. 2018), která obsahuje:

  • Nyní je možné ve spisové službě používat Typové spisy. Typový spis je spis, který má předem stanovenou strukturu, je členěn na tzv. součásti (podle obsahu stanovené části) a ty jsou dále členěny na díly, do kterých se vkládají jednotlivé dokumenty. Více informací o nastavení a využití naleznete v dokumentaci ke spisové službě v kapitole Typové spisy (v tištěné na straně 59 a na webu zde).