ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
5. 11. 2018

KEO4 1.5.4 – Účetnictví

 • Přidali jsme novou sestavu UC023 Kniha analytických a podrozvahových účtů.
 • Pokladna a banka – při úhradě dokladů (F2) jsme předělali okno pro výběr dokladů k úhradě; nyní je stejné jako okno pro úhradu poplatků (F4). Můžete uhradit víc dokladů v jednom kroku – v horní části formuláře vyhledejte doklad k úhradě a přesuňte ho do dolního formuláře. Před stisknutím tlačítka „Uhradit“ můžete přepsat vpravo dole částku k úhradě.
 • Automatická operace typu F – přidali jsme na formulář tlačítko „Dokončit (F9)“, abychom usnadnili a zrychlili pořízení.
 • Příkazy k úhradě – tisk respektuje třídění, které jste si nastavili.
 • Příkazy k úhradě – již se nenabízí doklady z mezd.
 • Deník – ve sloupci Partner se nyní zobrazuje i jeho adresa. V případě, že se jedná o zaúčtování banky, zobrazuje se partner ze spárovaného dokladu.
 • Sestavy k rozpočtu UR006 a UR007 – v pravém panelu je „Datum sestavení“, můžete jej upravit a tento se tiskne.
 • Export / Věty 56Gg / Nový – přidali jsme možno vytvořit export s nebo bez poznámky dokladu.
 • Banka – při vytváření nové transakce se nyní zobrazují dlaždice Příjem / Výdej (stejně jako v pokladně). Tip: používejte klávesové zkratky p / v.
 • Upravili jsme roční výkaz „Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu“.
 • Upravili jsme roční výkaz „Poměrové ukazatele“.
 • Stejně jako v minulé verzi v pokladně, přidali jsme i na ostatní doklady na záložky Zaúčtování a Příprava platby vpravo dole tlačítko Zvětšit - zaúčtování se vám otevře v novém velkém formuláři, abyste viděli u víceřádkového zaúčtování všechny řádky najednou.
 • Import dokladů z externích aplikací – stornované doklady se nyní importují jako stornované.
 • Nyní když otevřete detail bankovní transakce z jiného dokladu nebo z deníku, zobrazují se tam tisky.
 • Pokladní doklady – nyní se v případě, že je Přijal/Vydal firma, tiskne i IČO a DIČ. V účelu platby se nyní zobrazuje i poznámka z ceníku pro pokladnu.
 • Pokladna a Banka - když pořizujete zaúčtování ručně a existuje právě jeden připárovaný (uhrazený) doklad, automaticky se toto zaúčtování přiřadí tomu dokladu (a tudíž se bude tisknout na jeho likvidačním lístku).
 • Pokladna a Banka – přidali jsme do prostřední části formuláře tlačítko Likvidační lístek pro tisk spárovaných (uhrazených) dokladů.
 • Vydaná faktura – přidali jsme novou šablonu pro neplátce DPH.
 • Nový doklad - přidali jsme novou kontrolu na duplicitu při pořízení dokladu. Program vás bude informovat, pokud budete pořizovat v rámci stejného roku doklad na stejnou částku, VS a pro stejného partnera.
 • Doklady – při ukládání pohledů se již neuloží filtr včetně období.
 • Upravili jsme formulář platebního kalendáře.
 • Upravili jsme scénáře při úhradě poplatků, kdy úhrada předchází předpis – nyní i pro příjmy typu vydaná faktura.