ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
5. 11. 2018

KEO4 1.5.4 – Příjmové agendy

  • Ošetřili jsme vytváření předpisů pro případy, kdy vytvoříte povinnost zpětně a potřebujete vygenerovat předpisy za období, která už jsou v účetnictví uzavřená: Program vám takové předpisy ukáže, vytiskne, a přidali jsme nové okno, kde můžete změnit u těchto předpisů datum UUP na aktuální období.
  • Kontroly, které se provádí v účetnictví při odesílání výkazů, obratů a při měsíční uzávěrce: nyní se kontrolují také opravné položky v příjmových agendách, zda jsou vytvořené a zaúčtované. Tyto kontroly jsme významně zrychlili.
  • Poplatníci / Akce /Vyřazení z EO – nyní se při této akci také aktualizují údaje o poplatníkovi (jméno, adresa) z evidence obyvatel.
  • Hromadný předpisný seznam – přidali jsme přidělování čísel jednacích ze spisové služby a vytváření dokumentů do SSL.