ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
20. 9. 2018

KEO4 1.5.2 – Příjmové agendy

  • Složenky - upravili jsme možnost slučování: Plátce (slučují se předpisy, kde figuruje jako plátce a když není vyplněný plátce, tak poplatník), Poplatník (sloučí se předpisy, kde figuruje jako poplatník a plátce se nebere v úvahu).
  • Předpisy - přidali jsme možnost přidat si mezi sloupce "Povinnost - SIPO" a nyní můžete filtrovat předpisy, které mají na povinnosti zapnutou platbu přes SIPO.
  • Poplatníci - mezi volitelné sloupce jsme přidali datovou schránku.
  • Předpisy - přidali jsme rychlý filtr "Výběr poplatníka".