ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Spisová služba

  • Konverze z moci úřední je již opět plně funkční.
  • Na výpravně jsme přidali novou možnost hromadného ověření datových schránek.
  • Před uzavřením Ukládací jednotky se nyní kontroluje výstupní datový formát u digitálních dokumentů.