ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
28. 6. 2018

KEO4 1.4.8 – Spisová služba

  • V rámci skartačního řízení v modulu Spisovna je možné vytvořit SIP balíčky pro dokument či spis dle nejnovější verze Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS).
  • Pokud jsou ve spisu digitální dokumenty s komponentami, které nejsou ve výstupním datovém formátu dle §23 vyhl. 259/2012 Sb., pak je na to uživatel při uzavírání spisu upozorněn.
  • Nově umožňujeme hromadně vyjmout dokumenty ze spisu. Pokud jsou vyjmuty všechny dokumenty ze spisu, pak je spis automaticky stornován.
  • V administraci v detailu Spisového a skartačního plánu lze exportovat spisový plán ve formátu XML dle přílohy 5 NSESSS. Import Spisového plánu je možný pouze pro ty uživatele, kteří ještě v KEO4 Spisové službě Spisový plán nemají zavedený.