ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
11. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Účetnictví

  • Číselníky / Ceník - rozdělili jsme nabídku ceníků na „Ceník pro vydané faktury“, „Ceník pro pokladnu“ a nově „Ceník pro banku“. Upravili jsme formuláře číselníků, pořízení a doplnili parametry DPH a poznámku.
  • Banka - v detailu bankovního výpisu na záložce Transakce je nová funkce Nový - z ceníku pro banku (F7). Naplňte si opakující se bankovní transakce do nového číselníku "Ceník pro banku" (např. úroky) a v bance si pak na pár kliknutí a klávesovou zkratku F7 pořídíte bankovní transakci jedna dvě.
  • Číselníky / Základní / Dokladové řady – u dokladových řad pro bankovní výpisy je nově možné nastavit čítač pro číslo bankovního výpisu (záložka Období a číslování).
  • Parametry / Základní / záložka Příkaz k úhradě - doplnili jsme novou masku  „Moje organizace“ pro text do příkazu k úhradě. Dle tohoto nastavení se při vytváření příkazů k úhradě nastaví údaj "Zpráva pro příjemce (homebanking)". Tento údaj vstupuje do souboru z příkazy pro banku (KPC).