ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Účetnictví

  • Pro organizace, které mají povinnost pořizovat k zaúčtování PAP údaje, jsme upravili výkaz „PAP – pomocný analytický přehled“.
  • Číselníky / Pokladny / záložka „Tisk pokladních dokladů“ – nyní si zde můžete nastavit, jak chcete, aby vypadal Účel platby na pokladních dokladech. První možnost je „Tisknout jako účel platby poznámku pokladního dokladu“ – šablony dokladů si vždy sáhnout na poznámku pokladního dokladu. Druhá možnost „Sestavit z připojených dokladů a poplatků“ – zde si pomocí připravených masek můžete nastavit vlastní účel platby nebo si ponechat námi připravené nastavení.
  • V rozpočtových změnách se vám nově zobrazí i položky, které vznikly zaúčtováním, ale ještě nejsou v rozpočtu podrobném.
  • Zpřehlednili jsme nabídku údajů ve filtru u sestav.