ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Spisová služba

  • Do detailu dokumentu vlastního i přijatého v modulu Referent jsme přidali možnost konverze do výstupního datového formátu. Můžete tedy převést komponenty, které nejsou ve výstupním datovém formátu, do formátu PDF/A s doložkou opatřenou elektronickým podpisem a časovým razítkem dle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
  • Nyní lze změnit název komponenty i u vyřízeného dokumentu. Tato možnost přibyla i u vyvěšených komponent na elektronické úřední desce.
  • Na elektronické úřední desce lze nově přidat odkaz na webové stránky obce, aby se mohl uživatel pohodlně vrátit zpět. Stačí zadat v parametrech Úřední desky URL adresu a název, který se bude na elektronické úřední desce zobrazovat.
  • Upravili jsme hromadný tisk doručenek – Tisk přehledu. Tisk nyní respektuje zaškrtnutí uživatele.