ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Mzdy

  • Upravili jsme variantu zaúčtování pro Účetnictví KEO4 – srážky, které mají být ponechány na účtu zaměstnavatele, jsou nyní na dokladu dobírky.
  • Opravili jsme chybu, která v některých případech vznikala v souvislosti s použitím výjimek v zaúčtování pro VPP. Pokud tyto výjimky evidujete, a vznikl vám rozdíl na odvodu FKSP/Sociálního fondu (zkontrolujte oproti sestavě M039 „Podklad pro tvorbu sociálního fondu/FKSP“) nebo v zaúčtování zákonného pojištění (zkontrolujte částku v zaúčtování s částkou v příkaze k úhradě), nové vygenerování příkazu a zaúčtování částky opraví.
  • Ošetřili jsme načítání vyloučených dob do evidenčního listu důchodového pojištění v případě, že zaměstnanec v první den překážky v práci odpracuje část směny.