ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 3. 2018

KEO4 1.4.3 – Účetnictví

  • V pokladně/bance jsme pro větší přehlednost sloučili záložky „Doklady (F2)“ a „Poplatky (F4)“.
  • V pokladně a vydaných fakturách nyní můžete vyvolat záložku „Položky“ klávesovou zkratkou F7.
  • Při pořízení došlého/vydaného dobropisu jsme doplnili kontrolu na to, aby šel pořídit pouze ze zápornou částkou.