ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 11. 2017

KEO4 1.0.139 – Účetnictví

  • Do distribuční šablony vydané faktury jsme přidali nové vstupní pole pro povinné texty týkající se DPH (například, pokud se bude jednat o přenesenou daňovou povinnost).
  • Dále jsme změnili u distribučních šablon vstupní pole pro poznámku u položek v zaúčtování. Nově se zobrazí pouze poznámka, kterou si uživatel doplní ručně v detailu dokladu na záložkách Zaúčtování/Příprava platby. Jedná se o sestavy Vnitřní doklad, Likvidační lístek, Pokladní doklady s rozúčtováním, Pokladní deník.