ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 11. 2017

KEO4 1.0.139 – Mzdy

V souvislosti se změnou v § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinnou od 1. 1. 2018 jsme provedli programovou úpravu výpočtu zdanění příjmů. Rozšířili jsme okruh příjmů podléhajících srážkové dani. Obdobný daňový režim, který nyní platí pro dohody o provedení práce, tedy při nepodepsaném prohlášení podléhají srážkové dani ve výši 15 procent, bude od 1. 1. 2018 platit i pro příjmy ze závislé činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500,- Kč.