ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
29. 9. 2017

KEO4 1.0.136 – Spisová služba

  • V detailu komponenty přibyla identifikace datového formátu dle databáze PRONOM, kterou spravuje Národní Archiv Velké Británie. Na základě této identifikace provádíme validaci PDF/A formátu dle pdfVERA, který vnikl za podpory Evropské komise.
  • Ve výpravně jsme přidali možnost evidovat známky a ceniny. Uživatel s právem na evidenci známek a cenin může vkládat různé typy známek a cenin a evidovat jejich příjem a výdej. Do další verze připravujeme tiskové sestavy.
  • Na podatelně při příjmu listinných zásilek přibyly sloupečky s informacemi o dokumentu – číslo jednací, věc a komu bude daný dokument předáván.
  • Do detailu přijatého dokumentu, který vznikl z datové zprávy, jsme přidali akci Konverze, která umožní uživateli s právem na Konverzi z moci úřední rovnou provést konverzi příloh z datové zprávy.
  • Již není třeba zobrazovat si detail komponenty v případě, že chcete provést Konverzi z moci úřední z elektronické do listinné podoby. Tato akce je již přístupná i v záložce Komponenty, což vám ještě více urychlí práci.