ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
4. 8. 2017

KEO4 1.0.133 – Účetnictví

 • Opravné položky k pohledávkám - nyní si můžete nastavit, zda účtovat opravné položky. Někteří si programem nechají opravné položky spočítat a jejich zaúčtování si provedou ručně v souhrnném dokladu. Tuto volbu si můžete zapnout zde:  Parametry/Uživatelské - Neúčtovat opravné položky k pohledávkám. Vy, kdo si ponecháte původní nastavení, budou se vám nadále k pohledávkovým dokladům vytvářet vnitřní doklady se zaúčtováním opravné položky.
 • Opravné položky k pohledávkám - vytvořili jsme nový seznam "Vytvořené opravné položky" - v této nabídce najdete přehledy a tisky a využijí ji hlavně ti, kdo mají nastaveno "Parametry/Uživatelské - Neúčtovat opravné položky k pohledávkám".
 • Rozpočet - zlepšili jsme pořízení rozpočtových změn - nyní se vám nabízí položky schváleného rozpočtu a vy jen k příslušné položce zadáte o kolik se rozpočet upravuje.
 • Připravili jsme nový typ dokladu - Platební kalendář (došlý/vydaný).
 • Plán - zlepšili jsme pořízení změn plánu - nyní se vám nabízí položky schváleného plánu a vy jen k příslušné položce zadáte o kolik se plán upravuje.
 • Další úpravy a vylepšení pořízení údajů pro PAP.
 • Doklady/Dokumenty - nyní si můžete soubory k dokladům naskenovat přímou vazbou z programu KEO4 na skener.
 • Vylepšili jsme importy zaúčtování, počátečních stavů a rozpočtu větami 56Gg.
 • Připravili jsme možnost exportovat zaúčtování a počáteční stavy do souboru formátu 56Gg.
 • Vylepšili jsme zálohové doklady.
 • Připravili jsme další sestavy pro Plán.