ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
4. 8. 2017

KEO4 1.0.133 – Spisová služba

  • Pokud před převodem do PDF/A není v šabloně vyplněno vstupní pole s číslem jednacím a adresou adresáta, je na to uživatel upozorněn hláškou.
  • Nově přijatý dokument se zobrazuje u referenta tučným písmem, dokud si nezobrazí jeho detail či přílohu.
  • V modulu Adresář jsme přidali novou nabídku Spojení, kde se zobrazují všechna spojení pro jednotlivé subjekty. Je možné filtrovat například dle typů spojení či vyhledávat konkrétní spojení k subjektům.
  • Součástí tisku podacího deníku je nyní i úvodní list.
  • V modulu Referent, v seznamu všech dokumentů, přibyl sloupeček s datem spouštěcí události.