ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
15. 5. 2017

KEO4 1.0.129 – Spisová služba

  • Vylepšili jsme vyhledávání datových schránek k subjektům. Vyhledávání je přesnější, přehlednější a rychlejší. Trumpetku pro vyhledávání a ověření datové schránky jsme přidali i do detailu subjektu.
  • Při schválení záznamu má nově i schvalovatel možnost upravit editovatelný text. Schvalovatel může také převádět komponenty do PDF/A a podepisovat. Tudíž v rámci jednoho schvalovacího procesu lze upravit komponentu, převést ji do PDF/A a podepsat.
  • Pokud dojde při schvalovacím procesu k zamítnutí, může nově referent, kterému byl dokument zamítnut „akceptovat zamítnutí“. Poté lze dokument upravit a poté opět předat ke schválení. Vše je zaznamenáno v transakčním protokolu.
  • V rámci nahlížení na dokumenty jsme přidali novou nabídku – Moje k nahlížení. V této nabídce je přehled všech dokumentů, které dal uživatel jiným uživatelům k nahlížení. 
  • V rámci tisku poštovního podacího archu lze nyní třídit zásilky dle vzoru vypravení, příjmení nebo PSČ.
  • Pro lepší vyhledávání v přehledu dokumentů vyvěšených na úřední desce přibyly nové filtry.