ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
15. 5. 2017

KEO4 1.0.129 – Majetek

  • Zjednodušili jsme okno zobrazující se před provedením uzávěrky.
  • Akce/Hromadná změna údajů - nyní  se rozbalovací menu "Hromadná změna doplňujících údajů pozemků" zobrazuje jen tehdy, pokud je mezi označenými záznamy SU 031.
  • Ještě více jsme zredukovali výběr pohybů, aby se nabízely jen pohyby, které jsou relevantní pro daný SU.