ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
7. 2. 2019

KEO-X - Volby 3.27 (191278)

  • Úpravy související se zavedením typu trvalého pobytu "Platný TP - adresa úřadu" v modulu Evidence obyvatel.