ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
7. 2. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.35 (191276)

  • Rozšíření parametrů modulu Evidence obyvatel o možnost zadání adresy úřadu.