ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
25. 1. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.34 (191273)

  • Úpravy související s umožněním výběru oprávněných uživatelů k určitým typům smluv v modulu Evidence smluv.
  • Úpravy v modulech Evidence hřbitovů a Adresář vyplývající z potřeby zavést číslo poplatníka KEO4.