ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
25. 1. 2019

KEO-X - Evidence smluv 1.19 (191275)

  • Přidali jsme možnost zadat oprávněné uživatele k určitým typům smluv. Typy smluv, u kterých nebude zadán žádný oprávněný uživatel, budou nadále přístupné všem uživatelům, kteří mají právo na modul Evidence smluv. Oprávnění uživatelé se mohou nastavit v nabídce Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence smluv - Číselníky - Typy smluv - pravé tlačítko na vybraném typu smlouvy - Oprávnění uživatelé typu smlouvy. Nastavení může provést pouze uživatel s oprávněním administrátora (obchodní zástupci nebo pracovníci zákaznické podpory).
  • Bylo doplněno tlačítka Tisk do detailu smlouvy upravené dodatkem.
  • Byl opraven nesprávný výpočet rozpisů plateb u smluv s více položkami. Chyba nastávala v případech, kdy se rozpisy počítaly pro každou položku zvlášť.
  • Byl upraven formulář pro nový rozpis platby vyplývající z dodatku smlouvy tak, aby zobrazoval údaje z aktuálního dodatku.
  • Bylo umožněno zadání delšího názvu typu smlouvy.
  • Nyní je možné tisknout nový dokument i v případě, kdy nejsou zadány obě smluvní strany smlouvy.