ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
7. 2. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.28 (191277)

  • Přidání změny "902 Zrušení TP" do číselníku změn - pro použití v případech, kdy je občanovi ČR na základě správního řízení dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. zrušeno místo trvalého pobytu v konkrétním objektu, a jeho TP se stává ohlašovna. Spolu s tím byl zaveden nový typu pobytu "Platný TP - adresa úřadu". Při provedení změny "Zrušení TP" je obyvateli automaticky změněn typ pobytu "Platný TP - adresa úřadu" a nasazena adresa úřadu. Adresu úřadu je třeba mít zadanou v parametrech modulu Evidence obyvatel (přístupné pouze uživatelům s administrátorským přístupem).
  • Pořízení karty nového obyvatele - nově lze vybrat kromě akce "Přihlášení k pobytu" a "Narození" také akci "TP na adrese úřadu" - např. pro obyvatele, který se vrátil ze zahraničí a hlásí se k pobytu na adrese úřadu. Obyvateli se automaticky nasadí typ pobytu "Platný TP - adresa úřadu" a jako adresa TP se nastaví adresa úřadu.
  • Do vstupního filtru byla přidána možnost vyhledání obyvatel s typem pobytu "Platný TP - adresa úřadu".
  • Po načtení změnového výdeje z ROB/ISEO (souboru nově narozených) se nyní do položky "pobyt od" dosadí datum narození dítěte.
  • Před aktualizací adresáře KEO4 nyní probíhají kontroly na přiřazení adresních kódů v kartách obyvatel.