ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 1. 2019

KEO-X - Evidence nemovitostí 2.38 (191269)

  • Úprava související s načítáním nové verze vfk 5.3, která již v souladu s nařízením GDPR neobsahuje údaje o vlastnících parcel.